Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ220 Mb Seçmeli I (Öğrenme Yöntemleri) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenmenin tanımını kavratmak, öğrenme ile ilişkili kavramlar üzerinde durmak ve çağdaş öğretim yöntemlerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Necati Tomal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öğrenme ve Öğretme-Yüksel Özden 2. Öğretim İlke ve Yöntemleri-Mehmet Taşpınar 3. Kubaşık Öğrenme-M. Gömleksiz 4. Aktif Öğrenme-Kamile Açıkgöz 5. Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim-Ahmet SabanFormun Altı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrenmenin tanımı, öğrenme kuramları, öğrenme stratejileri, öğrenme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmenin Tanımı, Refleks, İçgüdü, Güdü Kavaramları
2 İşbirlikli Öğrenme
3 Proje Tabanlı Öğrenme
4 Yapılandırmacılık, Çoklu Zeka Kuramı
5 Test Çözme
6 Tam Öğrenme, Okulda Öğrenme Modeli
7 Öğretim Durumları Modeli, Probleme Dayalı Öğrenme
8 Test çözme
9 Vize
10 Aktif Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme
11 Öğretim Stratejileri
12 Grupla Öğretim Teknikleri(Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-Cevap,Rol Oynama, Drama, Benzetim)
13 Bireyselleştirilmiş Öğretim Teknikleri
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156359 Öğrenme ile ilişkili kavramları açıklar
2 1145387 Çağdaş öğretim yöntemlerinin özelliklerini bilir
3 1161085 Öğrenmeyi kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek