Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ222 Mb Seçmeli I (Küreselleşme ve Eğitim) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Küreselleşmenin ne olduğunu, nedenlerini, sosyo-ekonomik etkilerini ortaya koymak ve bu sürecin eğitim üzerindeki etkilerini irdelemek, küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşların ve şirketlerin önemini vurgulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Necati Tomal

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Küreselleşme ve Eğitim-Ebru Oğuz-Ayfer 2. Küreselleşme ve Eğitim-Rıfat Okçabol 3. Küreselleşme ve Eğitimdeki Değişim-Fevziye Sayılan 4 .Küreselleşme Sürecinin Eğitime Etkileri-Tarık Soydan 5. Küreselleşme söylemleri ve Gerçekler-Taner Timur

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Küreselleşmenin tanımı, etkileri, eğitime etkileri, yankıları, uluslararası kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşmenin Tanımı, Ortaya Çıkışı, Nedenleri
2 Küreselleşmeye İlişkin Görüşler, Küreselleşme Emperyalizm İlişkisi
3 Küreselleşmenin Etkileri(sosyal ve ekonomik)
4 Küreselleşmenin Eğitime Etkileri
5 Küreselleşmenin Karşıtları
6 Uluslararası Kuruluşlar(BM, İMF, WT)
7 Uluslararası Kuruluşlar(WB, Nato, İKÖ)
8 Uluslararası Kuruluşlar(AB, Avrupa Konseyi, OECD, AİHM)
9 Vize
10 NAFTA, ASEAN, KEİB, D8
11 G8'ler, G20'ler,OPEC, Bağımsız Devletler Topluluğu
12 Şangay İşbirliği Örgütü, Bric Ülkeleri,Çok Uluslu Şirketler
13 TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, Türkiye Ekonomisi ile İlgili Sorunlar
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144938 Küreselleşme emperyalizm ilişkisini kurar
2 1153652 Uluslar arası kuruluşların dünya siyasetinde ve ekonomisinde etkilerini bilir,
3 1156384 Küreselleşmenin etkilerini ortaya koyar
4 1158593 Uluslar arası şirketlerin dünya siyasetinde ve ekonomisinde etkilerini bilir,
5 1145882 Küreselleşmeyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 5
4 2
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek