Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ224 Mb Seçmeli I (Doğal Afetler ve Afet Eğitimi) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Doğal afetlere karşı bilinçlendirme ve hazırlıklı olma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ceylan, S. (2011). Afetler Coğrafyası. (Ed. Yazıcı, H. ve Koca, M.K.). Ankara: Pegema Akademi Yayınevi. Türkiye Afetler Coğrafyası, C. Şahin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1991 “Doğal Afetler ve Türkiye, C. Şahin, Ş. Sipahioğlu. Ankara, 2002. Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, risk belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri, Türkiye’de görülen afetler ve risk yönetimi, dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimleri, Jeolojide temel tanımlar, Afet nedir Afetler nasıl sınıflandırılır, Yer Kökenli Afetler, Meteorolojik Kökenli Afetler, İnsan kökenli afetler, Afet örneklemeleri, Dünyada yaşanan önemli afetler, Dersin Genel Tanıtımı, Sel ve Taşkın, Çığ, Fırtına, Kuraklık, Orman Yangınları, Hortumlar, İklim Değişiklikleri ve Teknolojik Senaryolar, Uluslararası Kuruluşların İklim Değişikliği Politikaları, Gelişmiş Ve Az Gelişmiş Ülkelerde İklim Değişikliğine İlişkin Politikalar ve tercih edilen teknolojiler ile analizleri, İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri, Türkiye’nin İklim Değişikliğindeki Ulusal ve Uluslararası Sorumluluğu, AB Çevre Politikası ve AB 2020 Hedeflerinde İklim Değişikliği, teknolojik kökenli afet tiplerinin tanımlanması ve temel kavramlar, endüstriyel kazalar, deniz kazaları, deniz kirliliği nükleer kazalar, taşıma kazaları, iklim değişiklikleri, orman yangınları, kritik altyapı ve siber güvenlik, maden kirliliği konularında detaylı bilgilendirme ve örnek olay incelemeleri. Teknolojik afetlere karşı vatandaşların korunması, alınacak önlemler ve ilgili kanun ve yönetmelikler. Depremler ve deprem riskinin jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Heyelan ve kaymaların, jeomorfoloji, jeolojik harita ve jeolojik ögelerle ilişkilendirilmesi, Kaya düşmesi ve devrilmesi, çökme ve oturma kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Çamur akması, tane akması, döküntü akması, toprak akması ve toprak çığı kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Akarsu hareketleri, seller ve su basmalarının jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Volkanik patlamalara bağlı afetler (piroklastik akma, lav akması, lahar, kül yağmurları, volkanik tortul akmaları) ve volkanizma çeşitleriyle ilişkilendirilmesi, Deniz hareketleri ve kıyısal afetlerin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Doğal ve Atık (çöp) kirliliğine bağlı afetlerin jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, jeolojik afetlerde değerlendirme (kıymetlendirme) ve planlama Arazi kullanma zonlaması, dünyada yaşanan önemli afetler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 genel kavramlar (afet, risk, tehlike, doğal afet, insan kaynaklı afetler)
2 doğal afetler ( jeolojik afetler, meteorolojik afetler)
3 beşeri ve teknolojik afetler (küresel ısınma, trafik kazaları, savaşlar, salgın hastalıklar ve) kimyasal, biyolojik, radyoaktif kazalar)
4 temel afet eğitimi ( afet öncesi ,afet anı ve afet sonrası koruyucu davranışlar)
5 Türkiye'de afetler, afet yönetimi
6 Afetlerde ilk yardım
7 Afet ekonomisi
8 Afet psikolojisi
9 Ara sınavı
10 afet sosyolojisi
11 Afet hukuku
12 Arama kurtarma çalışmaları
13 sivil savunma
14 genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215414 Doğal afetleri tanıma
2 1215422 Doğal afetlere karşı önlem alma ve ilkyardım bilgisini arttırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek