Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramlarını, farklı demokrasi anlayışlarını, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi hakkında bilinç düzeyi yüksek, sorumluluk alabilen öğretmen adayları yetiştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim KABOĞLU; İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. Nurullah AYDIN; İnsan Hakları Demokrasi ve Medya, Kum Saati Yayınları, İstarbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hak ve ödev kavramı. Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi. Demokrasinin temel ilkeleri. İnsan haklarının ilkeleri ve boyutları. İnsan hakları ile ilgili temel belgeler. Bireye demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması. İnsan hakları ve eğitim hakkı. Öğretmenler için demokrasi ve insan hakları eğitimi, Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları. Okul çevresini demokratik hale getirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve kaynakların tanıtımı
2 Demokrasi ve demokrasi kültürü, tanımı, tarihçesi, Türkiye’de demokrasinin tarihçesi.
3 Dünyada demokrasi hareketlerinin tarihçesi.
4 Tarihte ve Günümüzde İnsan hakları, temel hak ve hürriyetler.
5 İnsan hakları ile ilgili kuruluş, bildirge ve sözleşmeler.
6 İnsan hakları ile ilgili kuruluş, bildirge ve sözleşmeler.
7 Barış ve Hoşgörü kültürü, Mevlana ve Atatürk’ün yaklaşımı ekseninde insan hakları.
8 İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanları
9 Arasınav
10 Kadın Haklarının tarihsel gelişimi.
11 Dünyada insan hakları ihlalleri.
12 Türkiye’de İnsan hakları ihlalleri.
13 Belirlenen örnek olay üzerinden empati kurulması sağlanarak hikayeleştirilecek çözüm önerileri raporlaştırılacak.
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158209 1) İnsan hakları ve demokrasi kavramının tarihi gelişimini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.