Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konu ile ilgili sosyal bilgiler programlarıda yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirerek bu konularda öğrencilerin yaşamını zenginleştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Serpil Sürmeli Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ Dr.Öğretim Üyesi Murat Bayram YILAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi. Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların önemine dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması. Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması. Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapılması. Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapılması. Her grubun kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Kampanya veya proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi +1.Hafta-Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kılavuzu-Genel ilkeleri.doc
+1.Hafta-Topluma Hizmet Uygulamaları kılavuzu.pdf
2 Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak +2.hafta-Topluma hizmet Uygulamaları Dersi-Genel.docx
3 Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması. +3.Hafta-THU-Genel.doc
4 Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapmak +4.-5. Hafta-Topluma Hizmet Uygulamaları Dersiinin İşlenişi-Makale.pdf
5 Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak +4.-5.Hafta-Topluma Hizmet Uygulamaları Dersiinin İşlenişi-Makalee.pdf
6 Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapmak. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak +6.Hafta-Topluma hizmet-Makale.pdf
7 Her grup kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak. +7.Hafta-Toplumsal Sorunlara İlişkin Proje Örnekleri-Önerileri Ve Bunların Değerlendirilmesi.pdf
+7.Hafta-EK 1_ PROJE PLANI(3).docx
+7.Hafta-EK 5_ PROJE DOSYASI HAZIRLAMA FORMU.docx
+7.Hafta-EK6.docx
+7.Hafta-EK7.docx
+7.Hafta-EK8.docx
8 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
9 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
10 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
11 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
12 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
13 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi
14 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138380 Toplum içerisinde bireysel rolü konusunda farkındalığı gelişir.
2 1126508 Topluma hizmet çalışmalarının içinde yer almaya dair olumlu tutum geliştirir ve bunların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanır.
3 1161383 Farklı sosyal modelleri ve yaşantı şekillerini kavramasının artması sonucunda öğrencinin yaşantısını zenginleştiren, başkalarını düşünen bir tutum geliştirir.
4 1140534 Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirir.
5 1122736 Empatiye ve hoşgörüye neden olan kültürler arası farkındalığı geliştirir.
6 1167207 Başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için gönüllülük ilkesini ve bu konudaki becerilerini gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek