Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ313 Gk Seçmeli II (Ortadoğu Tarihi ) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Yakın çağdan günümüze Orta Doğunun siyasi, sosyal ve ekonomik tarihini incelemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tayyar ARI, Ortadoğu 2. A. Hourani, Arap Halkları Tarihi 3. B. Lewis, Ortadoğu 4. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik 5. Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Orta Doğu Kavramı, sınırları ve genel özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orta Doğu Kavramı, sınırları ve genel özellikleri.
2 Osmanlı Devleti döneminde Orta Doğunun teşkilat, sosyal ve kültürel yapısı.
3 Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının Orta Doğu'ya etkileri; Avrupa'nın Ortadoğuya ilgisi ve girişi.
4 Ortadoğu'da Avrupa hakimiyetinin başlaması: Sykes-Picot Düzeni.
5 İki Dünya Savaşı Arasında Orta Doğu: Irak-Suriye ve Arabistan Yarımadası.
6 İki Dünya Savaşı Arasında Orta Doğu: Mısır ve İran
7 Siyonizm: Doğuşu, gelişimi ve Orta Doğuya etkisi.
8 İngiliz İdaresi altında Filistin: Yahudi terör teşkilatları; İsrail'in Kuruluşu; 1948 Arap-İsrail Savaşı.
9 Ara Sınav
10 İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğudan çekilişi: Irak ve Suriye; Soğuk Savaş ve Orta Doğu.
11 İran ve Musaddık Krizi; Bağdat Paktı.
12 Mısır ve Süveyş Krizi, Irak ve Suriye'de Rejim Değişikleri.
13 Mısır-Suriye Birleşmesi, Libya, Tunus ve Cezayir'in Bağımsızlık Mücadelesi.
14 1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları; Petrol Krizi
15 İran'de Devrim: İran İslam Cumhuriyeti; İran-Irak Savaşı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40957 1144943 Öğrenci Orta Doğu kavramını bütün boyutlarıyla kavrayacaktır.
40958 1152493 Siyonizmin doğuşu, gelişimini ve etkilerini öğrenmiş olacaktır.
40959 1149756 20.yy.da Uluslararası Siyasette Ortadoğunun Yeri ve Önemi kavranmış olacaktır.
40962 1142838 Avrupa Emperyalizminin Orta Doğuya Giriş sürecini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.