Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT306 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Türk Milli Eğitim Sisteminin ve onun bir alt sistemi olan okulun amaç,yapı, süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gül, İbrahim(2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Samsun, 2. Gül, İbrahim (2010). Liderlik ve Okul Çevre İlişkileri. Samsun, Eser Ofset 3. Ada Şükrü ve diğ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi 4. Ağaoğlu, Esmahan (2009). Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi: Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Sisteminin yapısı, süreçleri, Eğitim yönetimi kuramları, Okulun hizmet alanları, okul-çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri 1. T.E.S. AMAÇ VE TEMEL İLKELERİ.ppt
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler 2. EĞİTİM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER.pptx
3 MEB Teşkilat Şemasının İncelenmesi 3. TEŞKİLAT ŞEMALARI.pptx
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları 4. ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Okul Örgütü ve Yönetim 5. OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
6 Okul Yönetiminde Liderlik 6. OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
7 Yönetim Süreçleri 7.. YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
8 Personel Hizmetlerinin Yönetimi 8. PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Ara Sınav
10 Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi 9. ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
11 Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi 10. ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi 11. EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Genel Hizmetlerin Yönetimi 12. GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ.ppt
14 Okul Çevre İlişkileri 13. OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161452 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
2 1164301 Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
3 1157999 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
4 1164315 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
5 1167153 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1
2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
4 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek