Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ312 Gk Seçmeli III (Harita Bilgisi) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar hakkında bilgi, beceri ve donanım kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Besim Darkot, Kartografya Dersleri, İstanbul, 1939. Akif Akkuş, Harita Bilgisi, İstanbul, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haritanın tanımı, haritaların özelliklerini, harita türleri, özel haritalar, tematik haritalar ve topografya haritaları, harita üretimi, haritaların kullanımı ve yorumlanması, haritaların ana elemanları olan başlık, ölçek, haritada kullanılan semboller ve harita kenar bilgileri, haritalar üzerinde yapılan ölçmeler ve hesaplamalar, harita çizim teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler,
2 Tarihçe, Tanım ve Kavramlar
3 Haritalar ve çeşitleri Tarihçe, Tanım ve Kavramlar
4 Ölçekler, ölçek çeşitleri,
5 Mesafe, Alan, Eğim Hesaplamaları
6 Koordinat sistemleri, yer bulma
7 Dağılış haritaları
8 Çizgiler, yazılar ve sayılar, semboller ve örnek uygulamalar
9 Ara Sınav
10 Tarama ve Renklendirme Haritaları
11 Dağılış haritaları
12 Reliefin Gösteriliş Tarzı
13 Relief analizleri
14 Topografya Haritaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215772 Haritaların yapımında kullanılan projeksiyonları kavrar
2 1215828 Haritalarda bulunması gereken unsurları kavrar
3 1215837 Haritaları sınıflandırabilir
4 1215851 Farklı haritaları kullanır ve bu haritalar üzerinde yorumlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.