Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ316 Gk Seçmeli III (Çevre ve Eğitim) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bilinç: Bireylerin ve toplumların, tüm çevre ve sorunları hakkında bilinç ve duyarlılık kazanmasını sağlamak; Bilgi: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak; Tutum: Bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargılarını ve duyarlılığını, çevreyi koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini kazanmalarını sağlamak; Beceri: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları tanımlamaları ve çözümlemeleri için beceri kazanmalarını sağlamak; Katılım: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunlarına çözüm getirme çalışmalarına her seviyeden aktif olarak katılma imkânı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atasoy,E. Çevre İçin Eğitim 2. Güney, E. Çevre Sorunları 3. Özey, R. Çevre Sorunları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çevre ve eğitim, Ekoloji, çevre problemleri, , küresel iklim değişikliği, su, toprak, hava, gürültü ve görüntü kirliliği, erezyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 5 5
10 Tartışma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre eğitiminin önemi ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması ÇEVRE İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.pdf
doğa ve çevre.pptx
cevre-egitimi7-meb.pdf
cevre-egitimi8.pdf
2 Çevre sorunlarının tarihi gelişimi UNESCO-UNEP himayesinde __evre e__itiminin geli__imi ve T__rkiye'de orta____retim __evre e__itimi[#102805]-88098.pdf
çevre eğitiminin tarihsel gelişimi.pptx
3 Çevre eğitiminde yaklaşımlar çevre eğitimi yaklaşımları1.pptx
4 Çevre eğitiminde yaklaşımlar çevre eğitimi yaklaşımları2.pptx
5 Ekoloji ile ilgili kavramlar ekoloji.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=gr5TODc89XY
6 Madde döngüleri 10 Madde döngüleri.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gcr8a_FhvAc
7 Atmosfer ile ilgili çevre sorunları 3. Hava kirliliği.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pv7eynv9pT0
8 Sularla ilgili çevre sorunları su kirliliği.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xwxtE_meG6U
https://www.youtube.com/watch?v=QAdBkFY-0g8
9 Arasınav
10 Toprakla ilgili çevre sorunları toprak kirliliği.ppt
TOPRAK.pdf
11 Gürültü kirliliği gurultu-kirliligi.pdf
https://www.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=acd9c0af31811ee5dbc1b17928bc8d39&resourceType=1&resourceLocation=2
12 Hızlı Nüfus artışı ve sorunları nüfus.pdf
nufus_population.pdf
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_global_population_growth_box_by_box?language=tr
https://www.youtube.com/watch?v=6GkIdwk33HI
https://www.youtube.com/watch?v=dqtupUUKBdc
13 Çevre ile ilgili kuruluşlar Çevre Kuruluşları.pdf
https://www.maroon.com.tr/turkiyedeki-cevreci-kuruluslar-15769
https://cografyahocasi.com/cografya-12/cevresel-orgutler-ve-ozellikleri.html#prettyPhoto
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128075 çevreyle ilgili toplumsal duyarlılık geliştirmek
2 1228546 çevre ile ilgli sorunlarda çözüm üretme becerisi kazandırabilmek
3 1228735 çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili temel kavramları bilme
4 1229426 çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek