Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

1919-1938 yılları arasında Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumun aktarılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Komisyon, ATAM yayını Ankara 2000-2002. 2. Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara 1983. 3. İzmir Yollarında, yay.haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası yayını 1989. 4. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri, yay.haz. Nuri Onat, İstanbul 1984. 5. Atatürk İnkılabı, yay.haz. B.S. Yalçın- İsmet Gönülal, Ankara 1984. 6. Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. Yılı Semineri, TTK Yay. Ankara 1980. 7. Şimşir, B.N., Türk Yazı Devrimi, Ankara 1992. 8. Gönlübol,M.-Sar,C., Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-2000 yılları arasında siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mondros Mütarekesi Sonrası ülkenin genel durumu
2 Mustafa Kemal’in Samsuna çıkması, genelgeler ve kongreler
3 Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli
4 TBMM’nin açılması ve cepheler
5 Batı Cephesindeki savaşlar
6 Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması
7 Siyasal Alanda yapılan İnkılâplar Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması Cumhuriyetin İlanı Hilafetin Kaldırılması
8 Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve Şeyh Sait İsyanı
9 Vize Haftası
10 Takriri Sükûn Dönemi
11 Eğitim, Kültür ve Ekonomik alanda yapılan inkılâplar
12 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
13 Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları
14 Genel Değerlendirme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134308 Bu dersi alan öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin, 1919-1945 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal alandaki problemleri ve gelişmeleri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek