Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitapı İncelemeleri 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına sosyal bilgiler alanındaki ders kitaplarını bilimsel bakış açısıyla inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Abdurrahman Kılıç, Serdal Seven (2007). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, pegemA yayıncılık, Ankara. 2. Özcan Demirel, Kasım Kıroğlu (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi,Öğreti Yayıncılık,Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (kaynak kitaplar ve dersin işlenişi hakkında genel bilgi verilmesi; uygulama için grupların ve incelenecek ders kitaplarının seçilmesi)
2 ders kitaplarının ve öğretim programlarının tarihsel gelişimi, ders kitapları ve öğretim programlarıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerin tanıtılması
3 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-Hedef ve davranışlar
4 Uygulama
5 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-içerik
6 Uygulama
7 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-öğrenme,öğretme durumları
8 Uygulama
9 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-değerlendirme
10 Uygulama
11 Ders kitabında dil ve anlatım- Dil özellikleri,Yazılı anlatım öğeleri
12 Uygulama
13 Ders kitaplarında görsel düzen
14 Uygulama
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128262 Öğretmen adaylarına iyi bir ders kitabı hazırlama konusunda bilgi, deneyim ve uygulama becerisi sağlamak
2 1138334 Öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili kitapların öğretim programlarına en uygun olanlarını seçme becerisi kazandırmak
3 1164060 Öğretmen adaylarına ders kitaplarını bilimsel bir anlayışla değerlendirme becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek