Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda sosyal bilgiler dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper Kesten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Powerpoint 2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sosyal Bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi Dersleri Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-7: MEB, Ankara 3. Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi Ankara 4. Saban, Ahmet (2000). Öğrenme ve öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Nobel, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 55
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 45
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri YAPILANDIRMACILIK (CONSTRUCTİVİSM).ppt
2 Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri YAPILANDIRMACILIK (CONSTRUCTİVİSM).ppt
3 Öğretim ilkeleri ÖĞRETİM İLKELERİ.ppt
4 Tam Öğrenme ve Çoklu Zeka GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
5 Proje tabanlı öğrenme ve İşbirlikçi öğrenme GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
6 Öğretim Teknikleri (Altı Şapka, Beyin Fırtınası, İstasyon Tekniği) GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
7 Ara sınav
8 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
9 Arasınav
10 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
11 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
12 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
13 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
14 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139295 Sosyal Bilgiler öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
2 1145965 Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
3 1143832 Türk Milli Eğitim Sisteminde Sosyal bilgiler dersinin yerini ve önemini kavrar.
4 1141118 Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanabilir.
5 1137950 Sosyal Bilgiler öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek