Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ413 Okul Deneyimi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Okul Deneyimi dersi, okullarda yapılacak uygulama çalışmalarının ilk basamağını oluşturan, öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni nezaretinde uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşlere dayalı bir derstir. Bu ders ile öğretmen adaylarının belli bir düzeyde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımaları, bu alandaki kisi ve etkinlikleri gözlemleyerek daha sonraki uygulamalar için bir zemin oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demircioğlu, İ. 2008. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Sezer, A., Çakıroğlu, A. 2010. Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Dönem planı hazırlama
3 Öğretmenin okuldaki bir gününün gözlemlenmesi
4 Öğrencinin okuldaki bir gününün gözlemlenmesi
5 Dersin düzenlenmesi ve işleniş aşamaları
6 Öğretim yöntem ve teknikleri
7 Öğretim yöntem ve teknikleri
8 Eğitimde çağdaş yaklaşımlar
9 Öğrenci etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi
10 Okul-toplum ilişkileri
11 Okul müdürünün görev ve sorumlulukları
12 Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
13 Okul deneyimi uygulamalarını yansıtan portfolyo sunumları
14 Okul deneyimi uygulamalarını yansıtan portfolyo sunumları
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119309 Öğretmenin bir dersi islerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi asamalara böldüğünü analiz edebilme
2 1125290 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını açıklayabilme
3 1117938 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlayabilme
4 1164138 Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir günlük zamanını hangi çalışmalara ayırdığını özetleyebilme
5 1121365 Öğretmenin öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını açıklayabilme
6 1142499 Okulun örgüt yapısını ve içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini değerlendirebilme
7 1122330 Okul müdürünün görev ve sorumluluklarını değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
7 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek