Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, eğitimin temel kavramlarını; bir bilim olarak eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, siyasi, yönetsel, tarihsel temellerini kavrayabileceklerdir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Dr. ibrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Alkan, Cevat ve Fatma Hacıoğlu (1997). Öğretmenlik Uygulamaları. İstanbul: Alkım. *Ataman, Ayşegül ve Diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitapevi. *Başaran, İ. Ethem (1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: B2. *Büyükkaragöz, S. ve diğerleri (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro. *Çelikkaya, Hasan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alfa Basımevi, 1999. *Degirmencioglu-Küçükahmet ve digerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım. *Demirel, Özcan ve Kamile Ün (1987). Eğitim Terimleri. Ankara. *Erden, Münire (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Kardeş Alkım. *Fidan, Nurettin ve Münire Erden (1999). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi. *Özdemir, Servet ve H. İbrahim Yalın (1998). Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği. Birinci Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. *Şişman, Mehmet (1999). Öğretmenliğe Giriş. Birinci Basım, Ankara: Pegem A. *Ünal, Semra ve Sefer Ada (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi. *Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Eğitim Bilimine Giriş. (2010). Mehmet Durdu Karslı (Ed.) 3. Baskı. Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

*Eğitimin temel kavramları *Eğitimin felsefi temelleri *Eğitimin sosyal temelleri *Eğitimin hukuki temelleri *Eğitimin psikolojik temelleri *Eğitimin ekonomik temelleri *Eğitimin yönetsel temelleri *Eğitimin tarihsel temelleri * Eğitimin siyasi temelleri *Eğitimin işlevleri *Öğretmenlik mesleğinin yeterlikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 2 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 3 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama.
2 Eğitimin temel kavramları
3 Eğitimin felsefi temelleri
4 Eğitimin toplumsal temelleri
5 Eğitimin hukuki temelleri
6 Eğitimin psikolojik temelleri
7 Eğitimin ekonomik temelleri
8 Eğitimin siyasi temelleri
9 Eğitimin yönetsel temelleri
10 Vize
11 Eğitimin tarihsel temelleri
12 Eğitimin işlevleri
13 Eğitim değişim ve yenileşme
14 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308359 Eğitimle ilgili temel kavramları bilir
2 1308360 Eğitimin belli başlı temellerini bilir.
3 1308361 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini bilir
4 1308362 Eğitim araştırmalarında etik kavramları dikkate alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.