Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ312 Uygarlık Tarihi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Günümüz uygarlığının bu aşamaya gelmesinde etkili olan eski uygarlıkların siyasî, ekonomik, sosyal, dinî, askerî, sanat ve bilim vb. özellikleri, uygarlık tarihine ait genel bilgileri ve kavramları kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim KAFESOĞLU, Türk Millî Kültürü, Ankara 1977; Şerafettin TURAN, Türk Kültür Tarihi, Ankara 1990; Mümtaz TURAN, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987; William H. McNeil, Dünya Tarihi, Ankara 1989; Selver TANİLLİ, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İstanbul 1991; Şemsettin GÜNALTAY, Yakın Şark, Ankara 1987; A. Müfit MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1971; Recep YILDIRIM, Uygarlık Tarihine Giriş, Ankara 2004; Y. Hikmet BAYUR, Hindistan Tarihi, Ankara 1987; Herodotos, Herodot Tarihi, Çev: Müntekim Ökmen, İstanbul 1983.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihten önceki devirler, Eski Doğu uygarlık alanları: Mezopotamya uygarlığı (Sümerler, Asurlular, Babilliler), Medler ve Persler, Eskiçağ Anadolu Uygarlığı: Anadolu’nun tarih öncesi, Hititler, Geç Hitit Devletleri, Hitit uygarlığı. Eskiçağda Suriye, Filistin ve Mısır tarihi ve uygarlıkları. Eski çağda Roma İmparatorluğu ve Yunan Uygarlıkları, Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, İslam uygarlığı, Orta Asya Bozkır Uygarlığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
21 Rapor Sunma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür nedir? Uygarlık Nedir? Kültür ve Uygarlık arasındaki farklar nelerdir? Uygarlık hangi yollarla yayılır? Bugünkü Türk Kültür ve uygarlığında hangi kültürlerin etkisi vardır?
2 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
3 Uygarlığa etki eden etkenler. Jeolojik, coğrafi, ekonomik etkenler.
4 Bir toplumun uygar bir toplum olabilmesi için geçtiği aşamalar.
5 Mısır uygarlığı MISIR UYGARLIĞI.doc
6 İran uygarlığı İran Uygarlığı.doc
7 Anadolu uygarlığı ANADOLU UYGARLIĞI.doc
8 Anadolu uygarlığı ANADOLU UYGARLIĞI.doc
9 Mezopotamya uygarlığı MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI.doc
10 Mezopotamya uygarlığı MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI.doc
11 Yunan ve Hellenizm uygarlığı EGE UYGARLIĞI.doc
12 Roma uygarlığı ROMA UYGARLIĞI.doc
13 Roma uygarlığı ROMA UYGARLIĞI.doc
14 Çin uygarlığı ÇİN UYGARLIĞI.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124076 Kültür ve uygarlık kavramlarını ve aralarındaki farkları açıklayabilir.
2 1120248 Bugünkü Türk kültüründe hangi kültürlerin etkisi olduğunu yorumlayabilir.
3 1122204 Uygarlığa etki eden etmenleri açıklayabilir.
4 1125309 Bir toplumun uygar bir toplum olabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini belirtebilir.
5 1132424 Çeşitli uygarlıklar ve bunların özellikleriyle ilgili bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek