Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, yönetim kuram ve süreçlerini tanıyabilme ve bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevat ELMA

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akın, U. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2014). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Siyasal Yayınevi. Doğan Kılıç, E. (Ed.) (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Eğiten Kitabevi. Gül, İ. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Memduhoğlu, H.B. ve Yılmaz, K. (Ed.)(2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Özdemir, S. (Ed). (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sarpkaya, R. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=2
3 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı http://www.meb.gov.tr/meb/teskilat.php
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Yönetim Süreçleri YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
6 Okul Örgütü ve Yönetimi OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
7 Okul Yönetiminde Etkili Liderlik OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
8 Okullarda Personel Hizmetlerinin Yönetimi PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Okullarda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
10 Ara Sınav
11 Okullarda Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Okullarda Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Okullarda Genel Hizmetlerin Yönetimi OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt
14 Okul-Çevre İlişkileri OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145199 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ilkelerini açıklar
2 1166205 Eğitimle ilgili yasaları bilir
3 1153204 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
4 1178139 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri kavrar
5 1154372 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3
2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 3 4 2 1 3
3 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 4 2 3 3 2 1 3
4 1 1 3 1 2 3 1 3 3 3 1 4 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 4 2 1 4
5 1 1 2 1 2 2 1 3 3 4 1 2 4 1 1 2 1 2 4 4 2 3 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek