Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ102 Zihin Engelliler ve Eğitimi 927001 1 2 9

Dersin Amacı

Zihinsel yetersizliğin çeşitli yönlerine ilişkin yaşam döngüsüne bakış açısından en son bilgileri tanımaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meltem Erdemli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sucuoğlu,B.2009;Zihin Engelliler ve Eğitimleri,Kök Yayıncılık,ISBN 978-975-499-484-1,Ankara -Eripek.S;Zeka Geriliği,Kök Yayıncılık,ISBN 975-499-300-9,Ankara -Kırcaali-İftar,G.2009;Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim,Kök Yayıncılık,ISBN 978-975-499-491-9,Ankara -Ataman,A.2003;Özel Gereksinimli Çocuklar ve özel Eğitim,Gündüz yayıncılık,ISBN 975-6859-45-8,Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Zihinsel Yetersizliğe Giriş: Terimler ve Tanımlar, Terimler ve Tanımlar, Tanımların Kuramsal Temelleri, Sınıflama, Görülme Sıklığı ve Yaygınlık, Zihinsel Yetersizliğin Değerlendirilmesi: Zekanın Değerlendirilmesi, Uyumsal Davranışların Değerlendirilmesi, Zihinsel Yetersizliğin Nedenleri: Genetik ve Kromozomal Etmenler, Çevresel ve Psikososyal Etmenler, Zihinsel Yetersizliğin Aile Boyutu: Aile Modelleri, Aile Sistemleri, Aile yaşamı, Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri: Yetersizliği Hafif Düzeyde Olanların Özellikleri, Yetersizliği Ağır Düzeyde Olanların Özellikleri, Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi: Okulöncesi Eğitimleri, Temel ve Mesleki Eğitimleri. A

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 15 1
54 Ev Ödevi 10 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 8 8
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
4 Quiz 3 4 12
5 Derse Katılım 12 5 60
17 Alan Çalışması 2 10 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
23 Proje Sunma 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terim ve tanımlar
2 Tanımların kuramsal temelleri
3 Sınıflama, Görülme sıklığı ve Yaygınlık
4 Zihin yetersizliğinin değerlendirilmesi
5 Zihin yetersizliğinin değerlendirilmesi
6 Zihin yetersizliğinin nedenleri
7 Zihin yetersizliğinin nedenleri
8 VİZE SINAVI
9 Zihin yetersizliğinin aile boyutu
10 Zihin yetersizliği olan bireylerin özelliği
11 Zihin yetersizliği olan bireylerin özelliği
12 Zihin yetersizliğinin tarihi
13 Zihin yetersizliği olan bireylerin eğitimleri ve mesleki eğitim
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222017 ) Zihin yetersizliğinin tarihini açıklayabilecektir.
2 1193850 Zihin yetersizliğine ilişkin temel terim ve kavramları doğru bir biçimde kullanabilecektir
3 1193889 Zihin yetersizliğini tanılanmaya dayalı değerlendirme süreçlerini açıklayabilecektir
4 1193981 Zihin yetersizliğine yol açabilen biyolojik ve çevresel etmenleri sınıflandırabilecektir.
5 1194424 Zihin yetersizliği olan bireylere sağlanan eğitim olanaklarını açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3