Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ210 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak ve sınıf içinde bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerine örnekler üretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Serpil Alptekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel,O.2003;Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi,Anadolu Üniversitesi Yayınları,ISBN 975-06-0214-5,Eskişehir. Özyürek,M.2009;Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme Temelleri,Kok Yayıncılık,ISBN 978-499-244-1 Ankara. Demirel Ö.2007;Eğitimde Program Geliştirme,Pegem Yayıncılık,ISBN975-6802-05-7 Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bireyselleştirilmiş eğitim programları, Okul öncesi eğitim programı, İlköğretim programının, Akademik olmayan becerilerin değerlendirilmesi (Öz-bakım becerileri, sosyal beceriler, problem davranışlar) , Akademik becerilerin değerlendirilmesi (okuma-yazma becerileri, matematik becerileri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi ) , Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması, Performans düzeyi ile uzun dönemli amaçların tutarlılığının tartışılması, Akademik olmayan beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması, Akademik beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması, Hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bireyselleştirilmiş eğitim programları ve öğretimi bireyselleştirme.
2 Okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi.
3 İlköğretim programının incelenmesi.
4 Öz-bakım becerileri ve sosyal becerilerin değerlendirilmesi.
5 Problem davranışların değerlendirilmesi.
6 Okuma-yazma becerileri ve matematik becerilerinin değerlendirilmesi.
7 Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde değerlendirme.
8 Ara sınav
9 Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması.
10 Performans düzeyi ile uzun dönemli amaçların tutarlılığının tartışılması.
11 Akademik olmayan beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.
12 Akademik beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.
13 Hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.
14 Hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9173 1369256 Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayabilecekler.
17356 1354434 Özel gereksinimli öğrenci için bireyselleştirilmiş etkinlikler hazırlayabilecekler.
20676 1353135 Özel gereksinimli öğrencinin performansına uygun amaçlar yazabilecekler.
30085 1354726 Özel gereksinimli öğrencinin eğitsel değerlendirmesini yapabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71155 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 71156 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 71157 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 71158 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 71159 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 71160 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 71161 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 71162 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 71163 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 71126 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 71132 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 71133 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 71134 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 71135 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 71141 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 71127 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 71131 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 71136 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 71153 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 71137 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 71154 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71138 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 71139 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 71140 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 71128 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 71142 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 71143 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 71144 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 71129 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 71145 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 71146 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 71147 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 71148 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71130 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 71149 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 71150 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 71151 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 71152 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
9173 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5
17356 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
20676 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
30085 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek