Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ309 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uyg. 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarını incelemek ve bu uygulamalara yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmaktır. Ders sürecinde yapılan uygulamalara yönelik rapor hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat Vural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık. Batu, S. E. (2000). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız Meslek Lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Editör: Gönül Akçamete, Ankara. Gürsel, O.(2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
36 Rapor 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 20 20
8 Rehberli Problem Çözümü 4 13 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının incelenmesi
2 İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programları.
3 Destek Özel Eğitim Hizmetleri
4 Destek Özel Eğitim Hizmetleri
5 Kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları
6 Kaynaştırma ortamındaki uyarlamalar
7 Ara sınav
8 Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
9 Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
10 Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
11 Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
12 Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
13 Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri
14 Kaynaştırma uygulama raporlarının sunulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160316 Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından 573 sayılı KHK’de yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevleri listelendikten sonra betimi verilmiş zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrenci için BEP hazırlama sürecinde yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevlerinin neler olduğunu yazar.
2 1169419 Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından BEP geliştirme süreci anlatıldıktan ve basamakları listelendikten sonra yetersizliğin değerlendirilmesi süreci sonucunda kaynaştırma uygulamasına yerleştirilmiş zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlar.
3 1152374 Öğrenciler zihinsel yetersizliği olan kaynaştırılmış bir öğrenci için hazırladıkları öğretmen görüşmesini zihinsel engelli öğrencinin öğretmenlerine uygulayarak zihinsel yetersizliği olan öğrencinin yapabildiklerini kabaca belirler
4 1155506 Öğrenciler zihinsel yetersizliği olan kaynaştırılmış bir öğrenci için matematik ve hayat bilgisi derslerinde hazırladıkları kontrol listesini uygulayarak zihinsel yetersizliği olan öğrencinin gereksinimlerini belirler
5 1158535 Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından zihinsel yetersizliği olan bir öğrencinin gereksinimlerinin önceliklerinin nasıl belirlenebileceği gösterildikten sonra kendi çalıştıkları zihinsel yetersizliği olan öğrenci için belirledikleri gereksinimlerinin öncelik sırasını yazar.
6 1152937 Öğrenciler, UDA ve KDA yazmaya model olunduktan sonra zihinsel yetersizliği olan öğrencinin öncelikli gereksinimlerine dayalı olarak UDA ve KDA yazar. Öğrenciler, zihinsel yetersizliği olan öğrencinin matematik ve hayat bilgisi disiplin alanlarındaki giriş davranışını belirlemeye yönelik ayrıntılı değerlendirme materyalini hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5