Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ306 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceriler Öğretimi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Zihin engelli bireylere günlük yaşam ve sosyal beceri kapsamında öğretilecek beceriyi tespit etme ve buna dair öğretim programını hazırlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Grv. Dr. Özgül Aldemir Fırat

Ön Koşul Dersleri

N/A

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varol, N. Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması. Kök Yayıncılık. Ankara: 2006. Çifci, İ., Sucuoğlu, B. Sosyal Beceri Öğretimi. Kök Yayıncılık. Ankara: 2009 Avcıoğlu,H. Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi. Kök Yayıncılık. Ankara:2005 Akkök, F. İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi. Özgür Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

N/A

Dersin İçeriği

Günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri, sosyal beceri, performans alımı, beceri öğretimi, özbakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılması, öğretimi planlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
23 Proje Sunma 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günlük yaşam ve sosyal beceri tanımları, sınıflamaları
2 Öğretilecek olan günlük yaşam veya sosyal beceriye karar verme.
3 Ödülleri belirleme ve öğretim çalışmalarını planlama
4 Günlük yaşam becerilerine ait öğretim çalışmalarını planlama
5 Günlük yaşam becerilerine ait öğretim çalışmalarını planlama
6 İpuçlarını silikleştirme işlem süreçleri
7 Öğretim planını uygulama çalışması
8 Kalıcılık ve genellemenin sağlanması
9 Sosyal beceri yetersizlikleri
10 Sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler
11 Bilişsel beceri öğretimine dayalı sosyal beceri öğretim programı hazırlama
12 Sosyal beceri öğretim programının uygulanması
13 Sosyal becerilerin genelleştirilmesi çalışmaları
14 Öğretimin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5155 1229499 3.c. Öğretimsel amaçları yazar.
7648 1121355 2. Ölçme araçlarını hazırlar.
9186 1125576 2.b. Ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlar.
17706 1132435 1. Zihin engelli öğrenciye uygun günlük yaşam ve sosyal beceriyi tespit eder.
24309 1134913 2.a. Becerinin analizini yapar.
25826 1207169 3.e. Becerinin sürekliliğini ve genellemesini sağlanmasını planlar.
30091 1229604 3. Öğretim programını düzenler.
30093 1119591 3.a. Performans alımını yapar.
30095 1127018 3.b. Kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme süreçlerine karar verir.
30992 1125631 1.b. Öğretilecek becerinin seçimini yapar.
30994 1131760 3.d. Öğretim ortamını düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
5155 5 4 4 4 5 4 4
7648 5 5 5 5 4 5 4
9186 4 4 4 5 5 5 5
17706 5 5 5 5 4 5 5
24309 4 5 4 5 4 5 5
25826 5 4 5 5 5 5 5
30091 4 5 5 4 4 4 5
30093 5 5 4 5 4 4 5
30095 5 4 5 5 5 4 5