Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı I 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının ders hazırlık ve davranış kontrolü becerilerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Salih Rakap, Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin, Öğr. Gör. Sinan Kalkan, Öğr. Gör. Murat Vural, Öğr. Gör. Hakan Metin, Öğr. Gör. Arife Büyükada Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalın, H.İ. ( 2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Demirel, Ö. ve Eralp Altun ( 2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Pegem –A Yayınları. Yıldız, R. ( 2004).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Nobel Yayın Dağıtım. Halis, İ. ( 2002).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Koşar, E. ve diğerleri . ( 2004) . Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem –A Yayınları. Kaya, Zeki (2006).Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Seferoğlu, S.Sadi (2006). Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı, Pegema Yayıncılık. İşman, Aytekin(2006) Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başarılı ders anlatımı için gerekli olan sınıf ve davranış kontrolünü arttıracak sınıf ve öğretim desenlemelerini zenginleştirmek için gerekli olan becerilerinin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 4 30 1
14 Gözlem 10 10 1
15 Gösterme 1 10 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 40 1
29 Bireysel Çalışma 4 10 1
37 Gözlem 4 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 2 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 4 5 20
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
14 Gözlem 14 5 70
15 Gösterme 1 5 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 4 10 40
29 Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış sağaltımı yapılacak öğrenciyi belirlemek için öğretmen görüşmesinin, anekdot kayıtlarının nasıl tutulacağını yazarlar.
2 Anekdot kaydı sonunda hedef davranışı ve hedef davranışın tanımını yazma, başlama düzeyi verileri toplamak için uygun kayıt sistemini yazma ve kayıt formlarını hazırlarlar.
3 Davranışa uygun sağaltım planını yazarlar.
4 Sağaltım sonunda tekrar gözlenen davranışın grafiğini çizerler.
5 Dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemi tablolarını oluşturmak için kuralları, pekiştireçleri ve bedelleri belirlerler ve yazarlar. Tabloların taslağını yazarlar.
6 Dsp sistemini uygulama planı yazarlar.
7 Dört dersle ilgili hazırladıkları ölçü aracının öğrenciye nasıl uygulanacağının planını yazarlar.
8 Bir dersle ilgili hazırladıkları ölçü aracını öğrenciye nasıl uygulayacaklarının planını yazarlar.
9 Bir dersle ilgili hazırladıkları ölçü aracını öğrenciye nasıl uygulayacaklarının planını yazarlar.
10 Pekiştireç tabloları hazırlama.
11 Hazırlanan materyalleri öğretmenlik uygulaması I dersinde kullanma. Aktif katılım.
12 Hazırlanan materyalleri öğretmenlik uygulaması I dersinde kullanma. Aktif katılım.
13 Hazırlanan materyalleri öğretmenlik uygulaması I dersinde kullanma. Aktif katılım.
14 Hazırlanan materyalleri öğretmenlik uygulaması I dersinde kullanma. Aktif katılım.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57408 1158245 Öğrenciler davranış ve kontrol sorunlarına karar verirler.
57409 1159645 Öğrenciler değiştirme sürecine karar verirler.
57410 1165020 Öğrenciler uygun araçları desenlerler.
57411 1153387 Öğrenciler uygun araçları hazırlarlar.
57412 1164707 Öğrenciler uygun araçları kullanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
57408 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57409 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57410 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57411 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57412 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek