Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK107 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Hitit Dönemi'nden Roma Çağı Sonuna kadar Anadolu'nun tarihsel coğrafyası: Anadolu'nun tarihi bölgeleri, yaşayan halklar, kökenlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Arrianos (M.S.2.yy), Alexandroi Anabasis (Çev. H.Örs, İskender’in Anabasis’i, istanbul 1945) -Homeros (M.Ö.8.yy), Ilyada (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1967) -Homeros (M.Ö.8.yy), Odysseia (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1970) -Herodotos (M.Ö.5.yy), Historiai (Çev.A.Erhat-M.Ökmen, Herodot Tarihi, İstanbul 1973) -Xenophon (M.Ö.430-354), Anabasis (Çev.H.Örs, İstanbul 1962) -Pausanias (M.S.2.yy), Hellados Periegesos (Çev.W.H.S.Jones, Description of Greece, London 1954) -Plinius (M.S.23-79), Naturalis Historia (Çev.H.R.Rackham, Pliny Natural History, London 1958) -Plutarkhos (M.S.46-120), Bioi Paralelloi (çev.B.Perrin, Plutarch’s Parallel Lives, London 1948) -Polybios (M.Ö.2.yy), Historian Prote (çev.W.R.Paton, The Histories of Polybius, London 1954) -Strabon (M.Ö.63-M.S.21), Geographika (Çev. A.Pekman, Coğrafya, İstanbul 1987) -Thoukydides (M.Ö.5.yy), Historiai, Çev.T.Gökçöl, Peloponnesos Savaşı, İstanbul 1976) -Vitruvius (M.Ö.1-M.S.1.yy), De Architectura (Çev. S.Güven, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul 1990) -A.Cramer, A Geographical and Historical Description of Asia Minor, Oxford (1932). -R. Kiepert, Karte von Kleinasien, Berlin (1899-1907). -W.M.Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London (1890). (Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul 1960, M. Pektaş) -L.Robert, Villes dé’Asie Mineure, Paris (1962). -G.Bean, Aegean Turkey, London (1966). (İ.Delemen, Eski Çağ’da Ege Bölgesi, İstanbul 1995) -G.Bean, Turkey’s Southern Shore, London (1968). (İ.Delemen-S.Çokay, Türkiye’nin Güney Kıyıları, İstanbul 1997). -G.Bean, Lycian Turkey, London (1978). (H.Kökten, Eski Çağ’da Lykia Bölgesi, İstanbul 1977) -G. Bean, Turkey beyond the Meander, London (1971). -B. Akgüç, Karia, İstanbul (1987). -D.French, Küçük Asya Roma Yolları ve Mil Taşları, Fasikül I, Oxford (1980).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klasik Çağ Öncesinde Anadolu: Hitit Dönemi, Anadoluda Karanlık Devir, Coğrafi Bölümlenme, Yer İsimleri; Ege Dünyası ile İlişkiler; Klasik Çağda Anadolu: Göçler Sonrası Belli Başlı Kültür Grupları ve Halklar: İonlar, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Mysialılar; Grek, Hellenistik ve Roma Dönemi Bölge ve Yer İsimleri; Kuzey-Batı Anadolu; İonia ve Karia Bölgesi Tarihi: Kültür Grupları, Belli Başlı Kentleri ve Bunların İncelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu ve Tarihi Coğrafya: Tarihi coğrafya ve genel özellikler. Tarih ve coğrafya ilişkisi. ders 1.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 1. Hafta.mp4
2 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş ders 2.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 2. Hafta .mp4
3 Anadolunun tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi veren antik yazarlar ve eserleri. ders 3.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 3. Hafta.mp4
4 Anadolunun Antik Bölgeleri. ders 4.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 4. Hafta.mp4
5 Ege Göçleri ve Anadolu'da karanlık devir. Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 5. Hafta.mp4
ders 5.pdf
6 Anadolu Kent Devletleri ders 6.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 6. Hafta.mp4
7 Anadolu'da Grek Kolonizasyonu ders 7.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 7. Hafta.mp4
8 MÖ 6-5. Yüzyıllarda Anadolu ders 8.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 8. Hafta.mp4
9 Ara Sınavlar Ders 9.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 9. Hafta.mp4
10 Bithynia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri ders 10.pdf
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I - 10. Hafta.mp4
11 Mysia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri ders 11.pdf
12 Troas bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri Ders 12.pdf
13 Aeolia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri Ders 13.pdf
14 Ionia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19569 1357675 Tarihsel coğrafyanın arkeoloji ile ilişkisi
31745 1402307 Ege göçleri ve etkileri
33480 1356768 Tarihsel coğrafyanın anlamı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
19569 4 2 3 3 5 1 2 1 1 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 5 4
31745
33480
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek