Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Neolitik Süreçte Anadolu kültürlerini tanıtmak, dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 ARSEBÜK, G.; İnsan ve Evrimi (İstanbul, 2000) 2 BALTER, M.; Tanrıça ve Boğa. Çatalhöyük Urgarlığın Doğuşuna Arkeolojik Bir Yolculuk (İstanbul, 2008) 3 BRAIDWOOD, R.J.; Tarihöncesi İnsan (İstanbul, 2008) 4 DURU, R.; Kuruçay Höyük I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları Neolitik ve Erken kalkolitik Çağ Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988 The Neolithic and Early Chalcolithic Periods (Ankara, 1994) 5 DURU, R.; M.Ö. 8000'den M.Ö. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı (İstanbul, 2008) 6 DURU, R.; Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü. Hacılar (İstanbul, 2010) 7 DURU, R. – UMURTAK, G.; Höyücek 1989-1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992 (Ankara, 2005) 8 GERARD, F. – THISSEN, L. (Yay. haz.); The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations during the 9th - 6th millennia cal BC (İstanbul, 2002) 9 HODDER, I.; Çatalhöyük - Leoparın Öyküsü, Türkiye'nin Antik "Kasaba"sının Gizemleri Günışığına Çıkıyor (İstanbul, 2006) 10 HODDER, I. (Yay. haz.); Topraktan Sonsuzluğa / from earth to eternity, Çatalhöyük (İstanbul, 2006) 11 KARTAL, M.; Epi-Paleolitik Dönem Türkiye'de Son Avcı Toplayıcılar, Konar-Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş (İstanbul, 2009) 12 MARINGER, J.; The Gods of Prehistoric Man: History of Religion (New York, 2002) 13 MELLAART, J.; Çatalhöyük, Anadolu’da Bir Neolitik Kent (Göteborg, 1980) 14 MELLAART, J.; Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları (İstanbul, 1988) 15 MITHEN, S.; Aklın Tarihöncesi (Ankara, 1999) 16 ÖZBEK, M.; Dünden Bugüne İnsan (İstanbul, 2000) 17 ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N.; Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries (İstanbul, 1999) 18 ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N. (Yay. haz.); Türkiye’de Neolitik Dönem. Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı - Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (İstanbul, 2007) 19 SCHMIDT, K.; Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe, En Eski Tapınağı Yapanlar (İstanbul, 2007) 20 SEVİN, V.; Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul 2003) 21 ŞENEL, A.; İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995) 22 TODD, I.A.; The Prehistory of Central Anatolia I: The Neolithic Period (Göteborg, 1980) 23 YAKAR, J.; Prehistoric anatolia. The Neolitihic Transformation and Early Chalcolithic Period, Vol. I (Tel Aviv, 1991) 24 YALÇINKAYA, I.; Alt ve Orta Paleolitik Yontmataş Endüstrileri Biçimsel Tipolojisi ve Karain Mağarası (Ankara, 1989)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu'da Paleolitik Çağ, Epipaleolitik-Neolitik Geçiş Süreci, Akeramik-, Erken- ve Geç-Neolitik Çağ kültürlerini belirli bir yöntem ve kronolojik süreçte öğretmek, dersin içeriğidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Terminoloji ve Kronoloji Tanışma ve ders içeriğinin tanıtılması ARK 109 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (1) (video-asenkron) (15.31) TÜRKER, A. AVYS.mp4
2 Paleolitik ve Epipaleolitik Süreç: Şanidar Mağarası, Levant Kültürleri (Kebaran ve Natuf) konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 109 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (2) (video-asenkron) (5.50) TÜRKER, A. AVYS.mp4
3 Bereketli Hilal Bölgesi Epipaleolitik-Neolitik Geçiş Süreci konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 109 (3) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (3) (video-asenkron) (22.03) TÜRKER, A. AVYS.mp4
4 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Çayönü mimarisi ve tabakalanması) konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 109 (4) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (4) (video-asenkron) (11.51) TÜRKER, A. AVYS.mp4
5 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Çayönü küçük buluntuları) konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 109 (5) (video-asenkron) (14.48) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK 109 (5) ÖZET (video-asenkron).pdf
6 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (T-Biçimli Yapılar, Tapınak ve Dini Hayat; Göbekli Tepe örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 133 (6) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (6) (video-asenkron) (18.03) TÜRKER, A. AVYS.mp4
7 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Orta Anadolu Bölgesi (Aşıklı örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ARK 109 (7) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 109 (7) (video-asenkron) (15.09) TÜRKER, A. AVYS.mp4
8 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Erken ve Geç Neolitik: Göller Bölgesi (Hacılar örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(8).pdf
ARK 109 (8) (video-asenkron) (15.09) TÜRKER, A. AVYS.mp4
9 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Erken ve Geç Neolitik: Orta ve Güney Anadolu (Can Hasan ve Yumuktepe örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(9).pdf
OMÜ.ARK. 109.09.mp4
10 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Köşk Höyük ve Tepecik-Çiftlik örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(10).pdf
OMÜ.ARK. 109.10.mp4
11 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Çatalhöyük Mimarisi, Tabakalanma, Sivil ve Dini Yapıları) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(11).pdf
OMÜ.ARK. 109.11.mp4
12 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Çatalhöyük Küçük Buluntuları ve Sosyal Yaşam) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(12).pdf
OMÜ.ARK. 109.12.mp4
13 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(13).pdf
OMÜ.ARK. 109.13.mp4
14 Genel Değerlendirme konu anlatımı (metin ve sunum) OMÜ.ARK. 109.14.mp4
ÖMÜ.ARK.109(14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429637 Neolitik kültürünün irdelenmesi
2 1360280 Neolitik dönem hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1390272 Neolitik dönem yerleşim yerlerinin nedenlerinin irdelenmesi
4 1503190 Süreki yerleşik düzene geçişe motive eden etkenler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek