Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Neolitik Süreçte Anadolu kültürlerini tanıtmak, dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 ARSEBÜK, G.; İnsan ve Evrimi (İstanbul, 2000) 2 BALTER, M.; Tanrıça ve Boğa. Çatalhöyük Urgarlığın Doğuşuna Arkeolojik Bir Yolculuk (İstanbul, 2008) 3 BRAIDWOOD, R.J.; Tarihöncesi İnsan (İstanbul, 2008) 4 DURU, R.; Kuruçay Höyük I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları Neolitik ve Erken kalkolitik Çağ Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988 The Neolithic and Early Chalcolithic Periods (Ankara, 1994) 5 DURU, R.; M.Ö. 8000'den M.Ö. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı (İstanbul, 2008) 6 DURU, R.; Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü. Hacılar (İstanbul, 2010) 7 DURU, R. – UMURTAK, G.; Höyücek 1989-1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992 (Ankara, 2005) 8 GERARD, F. – THISSEN, L. (Yay. haz.); The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations during the 9th - 6th millennia cal BC (İstanbul, 2002) 9 HODDER, I.; Çatalhöyük - Leoparın Öyküsü, Türkiye'nin Antik "Kasaba"sının Gizemleri Günışığına Çıkıyor (İstanbul, 2006) 10 HODDER, I. (Yay. haz.); Topraktan Sonsuzluğa / from earth to eternity, Çatalhöyük (İstanbul, 2006) 11 KARTAL, M.; Epi-Paleolitik Dönem Türkiye'de Son Avcı Toplayıcılar, Konar-Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş (İstanbul, 2009) 12 MARINGER, J.; The Gods of Prehistoric Man: History of Religion (New York, 2002) 13 MELLAART, J.; Çatalhöyük, Anadolu’da Bir Neolitik Kent (Göteborg, 1980) 14 MELLAART, J.; Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları (İstanbul, 1988) 15 MITHEN, S.; Aklın Tarihöncesi (Ankara, 1999) 16 ÖZBEK, M.; Dünden Bugüne İnsan (İstanbul, 2000) 17 ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N.; Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries (İstanbul, 1999) 18 ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N. (Yay. haz.); Türkiye’de Neolitik Dönem. Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı - Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (İstanbul, 2007) 19 SCHMIDT, K.; Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe, En Eski Tapınağı Yapanlar (İstanbul, 2007) 20 SEVİN, V.; Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul 2003) 21 ŞENEL, A.; İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995) 22 TODD, I.A.; The Prehistory of Central Anatolia I: The Neolithic Period (Göteborg, 1980) 23 YAKAR, J.; Prehistoric anatolia. The Neolitihic Transformation and Early Chalcolithic Period, Vol. I (Tel Aviv, 1991) 24 YALÇINKAYA, I.; Alt ve Orta Paleolitik Yontmataş Endüstrileri Biçimsel Tipolojisi ve Karain Mağarası (Ankara, 1989)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu'da Paleolitik Çağ, Epipaleolitik-Neolitik Geçiş Süreci, Akeramik-, Erken- ve Geç-Neolitik Çağ kültürlerini belirli bir yöntem ve kronolojik süreçte öğretmek, dersin içeriğidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Terminoloji ve Kronoloji Tanışma ve ders içeriğinin tanıtılması ÖMÜ.ARK.109(1).pdf
2 Paleolitik ve Epipaleolitik Süreç: Şanidar Mağarası, Levant Kültürleri (Kebaran ve Natuf) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(2).pdf
3 Bereketli Hilal Bölgesi Epipaleolitik-Neolitik Geçiş Süreci konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(3).pdf
4 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Çayönü mimarisi ve tabakalanması) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(4).pdf
5 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Çayönü küçük buluntuları) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(5).pdf
6 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (T-Biçimli Yapılar, Tapınak ve Dini Hayat; Göbekli Tepe örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(6).pdf
7 Anadolu Akeramik Neolitik Süreci: Orta Anadolu Bölgesi (Aşıklı örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(7).pdf
8 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Erken ve Geç Neolitik: Göller Bölgesi (Hacılar örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(8).pdf
9 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Erken ve Geç Neolitik: Orta ve Güney Anadolu (Can Hasan ve Yumuktepe örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(9).pdf
10 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Köşk Höyük ve Tepecik-Çiftlik örneği) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(10).pdf
11 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Çatalhöyük Mimarisi, Tabakalanma, Sivil ve Dini Yapıları) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(11).pdf
12 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Geç Neolitik: Orta Anadolu (Çatalhöyük Küçük Buluntuları ve Sosyal Yaşam) konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(12).pdf
13 Anadolu'da Keramikli Neolitik Süreç; Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(13).pdf
14 Genel Değerlendirme konu anlatımı (metin ve sunum) ÖMÜ.ARK.109(14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203293 Neolitik kültürünün irdelenmesi
2 1130683 Neolitik dönem hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1161612 Neolitik dönem yerleşim yerlerinin nedenlerinin irdelenmesi
4 1283293 Süreki yerleşik düzene geçişe motive eden etkenler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek