Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK127 Grek Tarihi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Grek Dünyası, MÖ 10. Yüzyıldan başlayarak Hellenistik Dönem’in sonuna kadar tarihsel süreci ile değerlendirilecektir. Bu kapsamda Dor Göçleri ile başlayan ve ardından güçlenen Grek kentleri ve Atina’nın siyasi durumu irdelenecektir. Ardından MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda Grek Dünyası ile Persler arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Özellikle Hellenistik Dönem, Büyük İskender’in imparatorluğu ve onun ölümünden sonraki Diadokhlar mücadelesini içeren dönem kapsamlı olarak değerlendirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

NOT: Bu Derste kullanılan tüm görüntü ve bilgileri O.Tekin'in Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş , İletişim Yayınları, 2010. Kitabından alınmış olup. sadece Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılmaktadır.!!!!!!!!!!!! AKURGAL, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlar, İstanbul, 1995. ALEXİOU, S., Minos Uygarlığı (çev. E.T. Tulunay), Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, İstanbul, 1991. ARTHUR, M.B. “Early Greece: Origins of the Western Attitude towards Women”, Arethusa 6 (1973), ss. 7-58. CASTLEDEN, R., Mycenaeans, Routledge, Oxon, 2006. CHADWİCK, J., The Mycenaean World, Cambridge, 1976. CLOUGH, S.B., Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne Kadar, N. Önol (çev.), Ankara 1965. DREWS, R., The End of the Bronze Age. Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C., Princeton University Press, Princeton, 1995. ERZEN, A., İlkçağ Târihinde Trakya. Başlangıçtan Roma Çağma Kadar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1994. HERODOTOS, Herodot Tarihi, Müntekim Ökmen (çev.), Remzi Kitabevi, İstanbul 1973. KAYA, M.A., Ege ve Eski Yunan Tarihi-1, Tarih Öncesi Çağlardan Klasik Çağa Kadar, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2016. OĞUZ, T., Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2010. Oxford Dictionary of the Classical World, (ed. j. Roberts), Oxford University Press, 2005. SEVİN, V, Eski Anadolu ve Trakya. Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. SOPHOKLES, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIV), İstanbul 1993. YILDIRAN, R., Eskiçağ’da Anadolu, İzmir 1996.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Binyılda Grek Dünyası. Grek Dünyası’nın Kültürel ve Siyası Yapısı. Grek Dünyası’nın politik ve siyasi gelişimi. Greklerin doğu ve batı ile ilişkileri. Greklerin savaşları ve kolonizasyon faaliyetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Çağ Yazarları ve Eserleri Grek Tarihi (A Senkron Anlatım).mp4
GREK TARİHİ 1. hafta.pptm
2 Ege Dünyası ve Anadolu Grek tarihi 2. hafta (A Senkron Kayıt).mp4
Grek tarihi 2. Hafta (A.Senkron kayıt)
2. Hafta EGE DÜNYASI ve ANADOLU.pdf
2. Hafta GÖRSELLER.pdf
3 Tunç Çağları GREK TARIHI 3.HAFTA (A SENKRON).mp4
3. Hafta Tunç Çağları.pdf
3. Hafta GÖRSELLER.pdf
4 Anakara (Kıta) Yunanistanı GREK TARIHI 4.HAFTA (A SENKRON).mp4
4. Hafta Anakara Kıta Yunanistanı.pdf
5 Anadolu GREK TARIHI 5.HAFTA (A SENKRON).mp4
5. Hafta Anadolu.pdf
5. Hafta GÖRSELLER.pdf
6 Karanlık Çağ - Yunan Orta Çağı 6. Hafta Karanlık Çağ-Yunan Ortaçağı.pdf
6. Hafta Görseller.pdf
GREK TARIHI 6.HAFTA (A SENKRON).mp4
7 Meclisler, Magistratlar ve Yurttaşlar GREK TARIHI 7.HAFTA (A SENKRON).mp4
7. Hafta MECLİSLER, MAGİSTRATLAR VE YURTTAŞLAR.pdf
7. Hafta Görseller.pdf
8 Tiranlar 8. Hafta TİRANLAR.pdf
8. Hafta Görseller.pdf
GREK TARIHI 8.HAFTA (A SENKRON).mp4
9 Ara Sınav
10 Sikkenin İcadı ve Yayılımı 10. Hafta Sikkenin İcadı ve Yayılımı.pdf
10. Hafta Görseller.pdf
11 Makedon Egemenliği ve Hellenistik Çağ 11. Hafta Makedon Egemenliği ve Hellenistik Çağ.pdf
11. Hafta Görseller.pdf
12 Issos Savaşı 12. Hafta ISSOS SAVAŞI.pdf
12. Hafta Görseller.pdf
13 Sağlık Merkezleri: Asklepionlar 13. Hafta SAĞLIK MERKEZLERİ ASKLEPIEION'LA R.pdf
13. Hafta Görseller.pdf
14 Hellenistik Krallıkların Son Bulması 14. Hafta Hellenistik Krallıkların Son Bulması.pdf
14. Hafta Görseller.pdf
KAYNAKÇA.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514730 Greklerin erken dönem tarihini öğrenebilecektir
2 1514731 Grek tarihi ile ilgli bilgi verek antik kaynakları bilecektir
3 1514732 Greklerin erken dönem kültürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
4 1514733 Greklerin yapmış olduğu kolon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
5 1514734 Anadolu'nun erken dönem kültürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
6 1514735 Greklerdeki kent devleti sistemi hakkında bilgi sahibi olacaktır
7 1514736 Greklerin arkaik, klasik ve hellenistik dönemlerdeki askeri , siyasi ve ekonomik tarihi hakkında bilgi sahibi olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek