Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK127 Grek Tarihi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Grek tarihini öğreterek antik dönemde Grekleri yaratmış olduğu sanatı daha sağlıklı tahlil etme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Vedat KELEŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKURGAL, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlar, İstanbul, 1995. ALEXİOU, S., Minos Uygarlığı (çev. E.T. Tulunay), Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, İstanbul, 1991. ARTHUR, M.B. “Early Greece: Origins of the Western Attitude towards Women”, Arethusa 6 (1973), ss. 7-58. CASTLEDEN, R., Mycenaeans, Routledge, Oxon, 2006. CHADWİCK, J., The Mycenaean World, Cambridge, 1976. CLOUGH, S.B., Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne Kadar, N. Önol (çev.), Ankara 1965. DREWS, R., The End of the Bronze Age. Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C., Princeton University Press, Princeton, 1995. ERZEN, A., İlkçağ Târihinde Trakya. Başlangıçtan Roma Çağma Kadar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1994. HERODOTOS, Herodot Tarihi, Müntekim Ökmen (çev.), Remzi Kitabevi, İstanbul 1973. KAYA, M.A., Ege ve Eski Yunan Tarihi-1, Tarih Öncesi Çağlardan Klasik Çağa Kadar, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2016. OĞUZ, T., Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2010. Oxford Dictionary of the Classical World, (ed. j. Roberts), Oxford University Press, 2005. SEVİN, V, Eski Anadolu ve Trakya. Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. SOPHOKLES, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIV), İstanbul 1993. YILDIRAN, R., Eskiçağ’da Anadolu, İzmir 1996.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grek tarihi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297181 Greklerin erken dönem tarihini öğrenebilecektir
2 1297182 Grek tarihi ile ilgli bilgi verek antik kaynakları bilecektir
3 1297183 Greklerin erken dönem kültürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
4 1297184 Greklerin yapmış olduğu kolon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
5 1297185 Anadolu'nun erken dönem kültürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
6 1297186 Greklerdeki kent devleti sistemi hakkında bilgi sahibi olacaktır
7 1297187 Greklerin arkaik, klasik ve hellenistik dönemlerdeki askeri , siyasi ve ekonomik tarihi hakkında bilgi sahibi olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek