Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK129 Arkeolojide Üretim Yöntemleri 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Eski Anadolu ve Yakındoğu'da hammade kaynaklarının yerleri, çıkarılması ve elde edilmesi, hammadeye duyulan ihtiyaçlar, hammadelerin ergitme, yontma, dokuma, işleme üretiminin teknolojileri ve teknolojinin kronolojik gelişimi, hammadde talebi ve takas-ticaret.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BİNGÖL, O.; Arkeolojik Mimaride Taş (Ankara, 2004); SAVAŞ, S.Ö.; Çivi Yazılı Belgeler Işığında Anadolu'da Maden ve Maden Kullanımı (Ankara, 2001); TEKİN, H.; Eski Anadolu Madenciliği (Ankara, 2015).

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Eski Anadolu ve Yakındoğu'da Hammade Kaynakları ve Üretim Teknolojilerini öğretmek, kronolojik gelişim ve ürünlerin kullanım alanlarını ortaya koymaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
10 Tartışma 6 3 18
27 Makale Yazma 5 2 10
34 Okuma 8 2 16
48 Sözlü Sınav 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu ve Yakındoğu’da Maden Kaynakları
2 Neolitik ve Kalkolitik Çağda Maden Teknolojisi
3 Erken Tunç Çağda Maden Teknolojisi
4 Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Maden Teknolojisi
5 Hitit Madenciliği
6 Demir Devrinde Anadolu Madenciliği
7 Eski Anadolu’da Değerli ve Yarı Değerli Taş İşçiliği
8 Kemik Alet Teknolojisi
9 Eski Anadolu’da Ahşap Kullanımı ve Ağaç İşçiliği
10 Fildişi İşçiliği
11 Hitit Öncesi Taş İşçiliği
12 Hitit Çağı’nda Taş İşçiliği
13 Eski Anadolu’da Dokumacılık ve Tekstil
14 Demir Çağı’nda Taş İşçiliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530653 Maddi buluntuların hammadde kaynaklarını bilebilecek.
2 1530654 Hammaddenin nasıl temin edildiğini görebilecek.
3 1530660 İşleveme süreçlerini takip edebilecek.
4 1530661 Kullanım alanlarını yorumlayabilecek
5 1530662 Dönemlere göre tipoloji yapabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek