Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK131 Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağda Bereketli Hilal 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Paleolitik Çağ sonrası, Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağlarda Bereketli Hilal Bölgesindeki toplayıcı-avcı toplulukların yerleşik düzene geçiş süreci ve buna etki eden motivasyonu arkeolojik maddi buluntularla öğretmek, dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKKERMANS, P. – SCHWARTZ, G.; The Archaeology of Syria (Cambridge, 2003); BRAIDWOOD, R.J. – BRAIDWOOD, L. (Yay. haz.); Prehistoric village archaeology in southeastern Turkey (Oxford, 1982); BRAIDWOOD, R.J.; Tarihöncesi İnsan (İstanbul, 2008); BRICE, W.C. (Yay. haz.); The Environmental History of the Near East since the Ice Age (London, 1987); CHILDE, G.; Doğu’nun Prehistoryası (Ankara, 1971); CHILDE, G.; Tarihte Neler Oldu (Ankara 1974); CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan, İnsanın Çağlar Boyu Gelişi (Ankara 1996); CLARK, J.G.D.; Mesolithic Prelude: The Paleolithic-Neolithic Transition in Old World Prehistory (Edinburgh, 1980); DOLUKHANOV, P.; Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (Ankara, 1998); EHRICH, R.W. (Yay. haz.); Chronologies of Old World Archaeology (Chicago, 1965); HOUT, J.-L.; Les premieres villageois de Mésopotamie, du village à la ville (Paris, 1994); HOUT, J.-L. ve diğ. (Yay. haz.); Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000); ISAAC, G.; The Archaeology of Human Origins (New York, 1989)

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bereketli Hilal, insan topluluklarının ilk kez sürekli yerleşik düzene geçtikleri bölge olarak bilinmektedir. Sürekli yerleşik düzene geçiş, Epipaleolitik yarı-göçebe toplayıcı-avcı topluluklarının Akeramik Neolitik dönemde ilk köyleri kurmuşlar, tarım, hayvancılık ve artı ürün elde ederek farklı kültür bölgeleriyle etkili iletişime geçme başarısı göstermişlerdir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 2 14
11 Soru-Yanıt 7 1 7
27 Makale Yazma 8 2 16
48 Sözlü Sınav 5 2 10
54 Ev Ödevi 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş; temel kavramlar, terminoloji, kronoloji ve tanımlar.
2 Bereketli Hilalde Paleolitik Çağ
3 Levant Bölgesi Epipaleolitik Çağ -1: Kebaran Kültürleri
4 Levant Bölgesi Epipaleolitik Çağ -2: Natufian Kültürleri
5 Paleolitik-Epipaleolitik Zagros Kültürleri
6 Akeramik Neolitik Çağda Levant Kültürleri-1
7 Akeramik Neolitik Çağda Levant Kültürleri-2
8 Güneydoğu Anadolu Akeramik Kültürleri-1: Hallan Çemi ve Demirci
9 Güneydoğu Anadolu Akeramik Kültürleri-2: Çayönü Mimarisi ve Tabakalanma
10 Güneydoğu Anadolu Akeramik Kültürleri-3: Çayönü Buluntuları
11 Güneydoğu Anadolu Akeramik Kültürleri-4: Göbeklitepe
12 Güneydoğu Anadolu Akeramik Kültürleri-5: Körtik Tepe
13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Keramikli Neolitiğe Geçiş Süreci
14 ara sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530527 İklim ve Çevre koşullarındaki değişimin yaşama etkisini görebilecek.
2 1530528 Göçebe, Yarı Göçebe ve Sürekli Yerleşik düzen modellerini karşılaştırabilecek
3 1530529 Epipaleolitik Kültürleri Sürekli Yerleşik yaşama geçişe motive eden koşulları tartışabilecek.
4 1530530 Akeramik Neolitik mimari tabakalaşmasını izleyebilecek.
5 1530531 Bereketli Hilal topluluklarının kültürlerini kavramlaştırabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek