Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Mezopotamya ve çevre Kültür bölgeleri belirli bir metodolojiyle öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 AKAZAWA, T. – AKOI, K. – BAR-YOSEF, O.; Neanderthals and Modern Humans in Western Asia (New York, 1998) 2 ALGAZE, G.; The Uruk World System (Chicago, 1993) 3 BEN-TOR, A. (Yay. haz.); The Archaeology of Ancient Israel (New Haven, 1992) 4 BRAIDWOOD, R.J.; Tarih Öncesi İnsan (İstanbul 1995) 5 BRAIDWOOD, R.J. – BRAIDWOOD, L. (Yay. haz.); Prehistoric village archaeology in southeastern Turkey (Oxford, 1982) 6 BRICE, W.C. (Yay. haz.); The Environmental History of the Near East since the Ice Age (London, 1987) 7 CHILDE, G.; Doğu’nun Prehistoryası (Ankara, 1971) 8 CHILDE, G.; Tarihte Neler Oldu (Ankara 1974) 9 CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan, İnsanın Çağlar Boyu Gelişi (Ankara 1996) 10 CLARK, J.G.D.; Mesolithic Prelude: The Paleolithic-Neolithic Transition in Old World Prehistory (Edinburgh, 1980) 11 ÇEVİK, Ö.; Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme (İstanbul, 2005) 12 DOLUKHANOV, P.; Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (Ankara, 1998) 13 FRANGIPANE, M.; Yakındoğu’da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002) 14 GOODY, J.; The Logic of Writing and the Organization of Society (Cambridge, 1989) 15 GOSDEN, C.; Prehistory. A Very Short Introduction (Oxford, 2003) 16 HOUT, J.-L.; Les premieres villageois de Mésopotamie, du village à la ville (Paris, 1994) 17 HOUT, J.-L. ve diğ. (Yay. haz.); Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000) 18 EHRICH, R.W. (Yay. haz.); Chronologies of Old World Archaeology (Chicago, 1965) 19 ISAAC, G.; The Archaeology of Human Origins (New York, 1989) 20 JASINM, S.A.; The Ubaid perod in Iraq (Oxford, 1985) 21 JOHNSON, G.A.; Local Exchange and Early state development in southern Iran (Ann Arbor, 1973) 22 MAISELS, C.K.; Uygarlığın Doğusu, İstanbul, 1999 23 MARINGER, J.; The Gods of Prehistoric Man: History of Religion (New York, 2002) 24 MELLAART, J.; The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East and Anatolia (Beirut, 1966) 25 MELLAART, J.; Eski Yakındoğu'nun En Eski Uygarlıkları (İstanbul, 1988) 26 NISSEN, H.J.; The Early history of the ancient Near East, 9000-2000 B.C. (Chicago, 1988) 27 ROAF, M.; Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (İstanbul, 1996) 28 SCHMANDT-BESSERAT, D.; Before writting (Austin, 1992) 29 SINGH, P.; Neolithic Cultures of Western Asia (London, 1975) 30 ŞENEL, A.; İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995) 31 WENKE, R.J.; Patterns in Prehistory: Humankind’s First Three Milliın Years (Oxford, 1990)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlangıcından Erken Tunç Çağı'nın sonuna dek Mezopotamya ve çevre bölgelerinin kültürel gelişimini kronolojik olarak ele almak ve etkileşimlerini ortaya koymak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana Hatlarıyla Paleolitik Çağ ve Biyo-Kültürel Evrim yok yok ARK 133 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (1) (video-asenkron) (9.44) TÜRKER, A. AVYS.mp4
2 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş: Coğrafi Çerçeve ve Terminoloji yok yok ARK 133 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (2) (video-asenkron) (10.22) TÜRKER, A. AVYS.mp4
3 Bereketli Hilal Kuşağında Epipaleolitik Süreç yok yok ARK 133 (3) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (3) (video-asenkron) (5.18) TÜRKER, A. AVYS.mp4
4 Pré-Halaf yok yok ARK 133 (4) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (4) (video-asenkron) (2.58) TÜRKER, A. AVYS.mp4
5 Samarra Kültürü yok yok ARK 133 (5) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (5) (video-asenkron) (3.33) TÜRKER, A. AVYS.mp4
6 Hassuna Kültürü yok yok ARK 133 (6) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (6) (video-asenkron) (9.56) TÜRKER, A. AVYS.mp4
7 Halaf Kültürü -Giriş yok yok ARK 133 (7) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 133 (7) (video-asenkron) (8.37) TÜRKER, A. AVYS.mp4
8 Halaf Keramiği yok yok OMÜ.ARK.133(8).pdf
9 Obeyd Kültürü -Giriş yok yok OMÜ.ARK.133(9).pdf
10 Obeyd (II-III): Hamrin Ovası ve Çevresi yok yok OMÜ.ARK.133(10).pdf
11 Obeyd (II-III): Tepe Gawra Örneği yok yok OMÜ.ARK.133(11).pdf
12 Obeyd IV: Anadolu -Değirmentepe Örneği yok yok OMÜ.ARK.133(12).pdf
13 Obeyd IV: Anadolu -Arslantepe Örneği yok yok OMÜ.ARK.133(13).pdf
14 Obeyd Küçük Buluntular ve Genel Değerlendirme yok yok OMÜ.ARK.133(14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503191 Mezopotamya Kültürlerini bilecek
2 1503192 Belirli bir metodoloji izleyerek Mezopotamya kültürlerini tanıyabilecek
3 1503193 Karşılaştırma ve etkileşimleri tartışabileck
4 1503194 Arkeolojinin temel sorunlarına yorum getirevilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4
4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek