Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Mezopotamya ve çevre Kültür bölgeleri belirli bir metodolojiyle öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 AKAZAWA, T. – AKOI, K. – BAR-YOSEF, O.; Neanderthals and Modern Humans in Western Asia (New York, 1998) 2 ALGAZE, G.; The Uruk World System (Chicago, 1993) 3 BEN-TOR, A. (Yay. haz.); The Archaeology of Ancient Israel (New Haven, 1992) 4 BRAIDWOOD, R.J.; Tarih Öncesi İnsan (İstanbul 1995) 5 BRAIDWOOD, R.J. – BRAIDWOOD, L. (Yay. haz.); Prehistoric village archaeology in southeastern Turkey (Oxford, 1982) 6 BRICE, W.C. (Yay. haz.); The Environmental History of the Near East since the Ice Age (London, 1987) 7 CHILDE, G.; Doğu’nun Prehistoryası (Ankara, 1971) 8 CHILDE, G.; Tarihte Neler Oldu (Ankara 1974) 9 CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan, İnsanın Çağlar Boyu Gelişi (Ankara 1996) 10 CLARK, J.G.D.; Mesolithic Prelude: The Paleolithic-Neolithic Transition in Old World Prehistory (Edinburgh, 1980) 11 ÇEVİK, Ö.; Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme (İstanbul, 2005) 12 DOLUKHANOV, P.; Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (Ankara, 1998) 13 FRANGIPANE, M.; Yakındoğu’da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002) 14 GOODY, J.; The Logic of Writing and the Organization of Society (Cambridge, 1989) 15 GOSDEN, C.; Prehistory. A Very Short Introduction (Oxford, 2003) 16 HOUT, J.-L.; Les premieres villageois de Mésopotamie, du village à la ville (Paris, 1994) 17 HOUT, J.-L. ve diğ. (Yay. haz.); Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000) 18 EHRICH, R.W. (Yay. haz.); Chronologies of Old World Archaeology (Chicago, 1965) 19 ISAAC, G.; The Archaeology of Human Origins (New York, 1989) 20 JASINM, S.A.; The Ubaid perod in Iraq (Oxford, 1985) 21 JOHNSON, G.A.; Local Exchange and Early state development in southern Iran (Ann Arbor, 1973) 22 MAISELS, C.K.; Uygarlığın Doğusu, İstanbul, 1999 23 MARINGER, J.; The Gods of Prehistoric Man: History of Religion (New York, 2002) 24 MELLAART, J.; The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East and Anatolia (Beirut, 1966) 25 MELLAART, J.; Eski Yakındoğu'nun En Eski Uygarlıkları (İstanbul, 1988) 26 NISSEN, H.J.; The Early history of the ancient Near East, 9000-2000 B.C. (Chicago, 1988) 27 ROAF, M.; Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (İstanbul, 1996) 28 SCHMANDT-BESSERAT, D.; Before writting (Austin, 1992) 29 SINGH, P.; Neolithic Cultures of Western Asia (London, 1975) 30 ŞENEL, A.; İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995) 31 WENKE, R.J.; Patterns in Prehistory: Humankind’s First Three Milliın Years (Oxford, 1990)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlangıcından Erken Tunç Çağı'nın sonuna dek Mezopotamya ve çevre bölgelerinin kültürel gelişimini kronolojik olarak ele almak ve etkileşimlerini ortaya koymak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana Hatlarıyla Paleplitik Çağ ve Biyo-Kültürel Evrim yok yok
2 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş: Coğrafi Çerçeve ve Terminoloji yok yok
3 Bereketli Hilal Kuşağında Epipaleolitik Süreç yok yok
4 Pré-Halaf yok yok
5 Samarra Kültürü yok yok
6 Hassuna Kültürü yok yok
7 Halaf Kültürü -Giriş yok yok
8 Halaf Keramiği yok yok
9 Obeyd Kültürü -Giriş yok yok
10 Obeyd (II-III): Hamrin Ovası ve Çevresi yok yok
11 Obeyd (II-III): Tepe Gawra Örneği yok yok
12 Obeyd IV: Anadolu -Değirmentepe Örneği yok yok
13 Obeyd IV: Anadolu -Arslantepe Örneği yok yok
14 Obeyd Küçük Buluntular ve Genel Değerlendirme yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283294 Mezopotamya Kültürlerini bilecek
2 1283295 Belirli bir metodoloji izleyerek Mezopotamya kültürlerini tanıyabilecek
3 1283296 Karşılaştırma ve etkileşimleri tartışabileck
4 1283297 Arkeolojinin temel sorunlarına yorum getirevilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek