Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YokS.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989;Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001;Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989; Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001; Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önasya mitolojisi Mesopotamya kaynaklarından başlanarak incelenmekte , çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar yaradılış ve cezalandırmanın insan düşüncesindeki yeri ve yansımaları, Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2 Mitoloji nedir?Mitoloji kavramının etimolojisi. Mitoloji ve bilim ilişkisi. Anlatım
3 Mitoloji ve arkeoloji ilişkisi. Anlatım
4 Mitlerin Sınıflandırılması: Ritüel Mitosları,Kült Mitosları, Anlatım
5 Orijin Mitosları,Eskatologya Mitosları,Prestij Mitosları. Anlatım
6 Mitlerin Yapısı ve İşlevi Anlatım
7 Mitlerin Ortak Özellikleri:Dünya Mitolojisinden Örnekler Anlatım
8 Prehistorik dönemde mitler Anlatım
9 Ara sınav
10 Yakındoğu’da siyasi ve kültürel sürece genel bakış. Anlatım
11 Mesopotamya Mitoslarında Yaradılış Anlatım
12 Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde evrenin yaradılışı Anlatım
13 Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde insanın yaradılışı Anlatım
14 Diğer kültürlerde yaradılış Anlatım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1410414 Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimi.
2 1403271 Anadolu Kültürleri ve dini inançları
3 1410126 Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme.
4 1408082 Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme
5 1413184 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme, kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek