Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YokS.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989;Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001;Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989; Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001; Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önasya mitolojisi Mesopotamya kaynaklarından başlanarak incelenmekte , çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar yaradılış ve cezalandırmanın insan düşüncesindeki yeri ve yansımaları, Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2 Mitoloji nedir?Mitoloji kavramının etimolojisi. Mitoloji ve bilim ilişkisi. Anlatım
3 Mitoloji ve arkeoloji ilişkisi. Anlatım
4 Mitlerin Sınıflandırılması: Ritüel Mitosları,Kült Mitosları, Anlatım
5 Orijin Mitosları,Eskatologya Mitosları,Prestij Mitosları. Anlatım
6 Mitlerin Yapısı ve İşlevi Anlatım
7 Mitlerin Ortak Özellikleri:Dünya Mitolojisinden Örnekler Anlatım
8 Prehistorik dönemde mitler Anlatım
9 Ara sınav
10 Yakındoğu’da siyasi ve kültürel sürece genel bakış. Anlatım
11 Mesopotamya Mitoslarında Yaradılış Anlatım
12 Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde evrenin yaradılışı Anlatım
13 Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde insanın yaradılışı Anlatım
14 Diğer kültürlerde yaradılış Anlatım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90664 1182932 Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimi.
90665 1175350 Anadolu Kültürleri ve dini inançları
90666 1182627 Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme.
90667 1180457 Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme
90668 1185884 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme, kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme