Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Ön Asya ve Antik çağ seramik kültürlerini, seramik stillerini, form ve üretim aşamaları biçim ve teknik açıdan ele almak ; tipolojisini belirleyebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. ORTHMANN, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien, 1963. S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984 A.Tuba ÖKSE, Önasya Arkeolojisi Seramik terimleri,İstanbul 1993. J.BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991 J.BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998 A. Tuba ÖKSE, Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, 2015. A. Tuba ÖKSE,Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek, Teknik Özellikler, Biçimler, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seramiğin tanımı , teknik özellikler, biçimler, bezeme , seramik kullanımının başlangıcı, seramiğin arkeolojideki önemi, seramik üretim teknikleri, seramik terminolojisi, kap biçimleri, bezeme teknikleri, Neolitik dönemden Antik çağın sonuna kadar olan seramiklerin dönemsel özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. hafta.pptx
2 Seramik terminolojisi ve seramik teknolojisinin bölgelere ve dönemlere göre gösterdiği değişim Okuma, araştırma ve sunum 2. hafta.pptx
3 Seramiğin ortaya çıkışı ve gelişimi Okuma, araştırma ve sunum 3.hafta.pptx
4 Seramik üretim teknikleri-1 Okuma, araştırma ve sunum 4.hafta.pptx
5 Seramik üretim teknikleri-2 Okuma, araştırma ve sunum 5.hafta.pptx
6 Seramik'te uygulanan bezeme çeşitleri Okuma, araştırma ve sunum 6.hafta.pptx
7 Seramik türlerinin adlandırılması-1 Okuma, araştırma ve sunum 7.hafta.pptx
8 Seramik türlerinin adlandırılması-2 Okuma, araştırma ve sunum 8.hafta.pptx
9 Ara sınavlar.
10 Seramik incelemenin önemi Okuma, araştırma ve sunum 10.hafta.pptx
11 Seramik incelemede uygulanan yöntemler Okuma, araştırma ve sunum 11.hafta.pptx
12 Seramiklerin toplanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar Okuma, araştırma ve sunum 12.hafta.pptx
13 Seramiklerin gruplanması, tanımlanması, tipoloji ve istatistik-1 Okuma, araştırma ve sunum 13.hafta.pptx
14 Seramiklerin gruplanması, tanımlanması, tipoloji ve istatistik-2 Okuma, araştırma ve sunum 14.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123355 Seramik hamurunun hazırlanması ve seramiğin yapım aşamalarını anlayabilme.
2 1135549 Seramikleri hamur tipi, yapım tekniği, işlev, form, bezeme vb. farklı açılardan sınıflandırabilme ve tasnif edebilme
3 1139011 Bezeme elemanlarının modern literatürdeki terminolojik isimlerini kullanabilme.
4 1282165 Seramiğin yapımında ve bezemesinde kullanılan farklı teknikleri ayırt edebilme.
5 1282166 Figürlü ve soyut bezemeli sahneleri tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
6 1282235 Form özelliklerini doğru terminoloji ile ifade edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4
2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3
5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek