Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Ön Asya ve Antik çağ seramik kültürlerini, seramik stillerini, form ve üretim aşamaları biçim ve teknik açıdan ele almak ; tipolojisini belirleyebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. ORTHMANN, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien, 1963. S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984 A.Tuba ÖKSE, Önasya Arkeolojisi Seramik terimleri,İstanbul 1993. J.BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991 J.BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998 A. Tuba ÖKSE, Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, 2015. A. Tuba ÖKSE,Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek, Teknik Özellikler, Biçimler, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seramiğin tanımı , teknik özellikler, biçimler, bezeme , seramik kullanımının başlangıcı, seramiğin arkeolojideki önemi, seramik üretim teknikleri, seramik terminolojisi, kap biçimleri, bezeme teknikleri, Neolitik dönemden Antik çağın sonuna kadar olan seramiklerin dönemsel özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1.Hafta.mp4
1. hafta.pptx
2 Seramik terminolojisi ve seramik teknolojisinin bölgelere ve dönemlere göre gösterdiği değişim Okuma, araştırma ve sunum 2.Hafta.mp4
2. hafta.pptx
3 Seramiğin ortaya çıkışı ve gelişimi Okuma, araştırma ve sunum 3.Hafta.mp4
3.hafta.pptx
4 Seramik üretim teknikleri-1 Okuma, araştırma ve sunum 4.Hafta.mp4
4.hafta.pptx
5 Seramik üretim teknikleri-2 Okuma, araştırma ve sunum 5.Hafta.mp4
5.hafta.pptx
6 Seramik'te uygulanan bezeme çeşitleri Okuma, araştırma ve sunum 6.Hafta.mp4
6.hafta.pptx
7 Seramik türlerinin adlandırılması-1 Okuma, araştırma ve sunum 7.hafta.mp4
7.hafta.pptx
8 Seramik türlerinin adlandırılması-2 Okuma, araştırma ve sunum 8.Hafta.mp4
8.hafta.pptx
9 Ara sınavlar.
10 Seramik incelemenin önemi Okuma, araştırma ve sunum 10.hafta.pptx
10.Hafta.mp4
11 Seramik incelemede uygulanan yöntemler Okuma, araştırma ve sunum 11.hafta.pptx
12 Seramiklerin toplanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar Okuma, araştırma ve sunum 12.hafta.pptx
13 Seramiklerin gruplanması, tanımlanması, tipoloji ve istatistik-1 Okuma, araştırma ve sunum 13.hafta.pptx
14 Seramiklerin gruplanması, tanımlanması, tipoloji ve istatistik-2 Okuma, araştırma ve sunum 14.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1353037 Seramik hamurunun hazırlanması ve seramiğin yapım aşamalarını anlayabilme.
2 1365100 Seramikleri hamur tipi, yapım tekniği, işlev, form, bezeme vb. farklı açılardan sınıflandırabilme ve tasnif edebilme
3 1368512 Bezeme elemanlarının modern literatürdeki terminolojik isimlerini kullanabilme.
4 1502180 Seramiğin yapımında ve bezemesinde kullanılan farklı teknikleri ayırt edebilme.
5 1502181 Figürlü ve soyut bezemeli sahneleri tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
6 1502230 Form özelliklerini doğru terminoloji ile ifade edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4
2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3
5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek