Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK108 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

M.Ö.2 ve 1.binde Anadolu'nun Tarihsel bölgeleri: Karia, Lykia, Pamphylia, Pisidia, Galatia, Frigya, Lydia, Paphlagonia, Pontus, Kappadokia, Kilikia, Urartu, Mezopotamya ve Kıbrıs Bölgelerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Arrianos (M.S.2.yy), Alexandroi Anabasis (Çev. H.Örs, İskender’in Anabasis’i, istanbul 1945) -Homeros (M.Ö.8.yy), Ilyada (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1967) -Homeros (M.Ö.8.yy), Odysseia (Çev.A.Erhat-A.Kadir, İstanbul 1970) -Herodotos (M.Ö.5.yy), Historiai (Çev.A.Erhat-M.Ökmen, Herodot Tarihi, İstanbul 1973) -Xenophon (M.Ö.430-354), Anabasis (Çev.H.Örs, İstanbul 1962) -Pausanias (M.S.2.yy), Hellados Periegesos (Çev.W.H.S.Jones, Description of Greece, London 1954) -Plinius (M.S.23-79), Naturalis Historia (Çev.H.R.Rackham, Pliny Natural History, London 1958) -Plutarkhos (M.S.46-120), Bioi Paralelloi (çev.B.Perrin, Plutarch’s Parallel Lives, London 1948) -Polybios (M.Ö.2.yy), Historian Prote (çev.W.R.Paton, The Histories of Polybius, London 1954) -Strabon (M.Ö.63-M.S.21), Geographika (Çev. A.Pekman, Coğrafya, İstanbul 1987) -Thoukydides (M.Ö.5.yy), Historiai, Çev.T.Gökçöl, Peloponnesos Savaşı, İstanbul 1976) -Vitruvius (M.Ö.1-M.S.1.yy), De Architectura (Çev. S.Güven, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul 1990) -A.Cramer, A Geographical and Historical Description of Asia Minor, Oxford (1932). -R. Kiepert, Karte von Kleinasien, Berlin (1899-1907). -W.M.Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London (1890). (Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul 1960, M. Pektaş) -L.Robert, Villes dé’Asie Mineure, Paris (1962). -G.Bean, Aegean Turkey, London (1966). (İ.Delemen, Eski Çağ’da Ege Bölgesi, İstanbul 1995) -G.Bean, Turkey’s Southern Shore, London (1968). (İ.Delemen-S.Çokay, Türkiye’nin Güney Kıyıları, İstanbul 1997). -G.Bean, Lycian Turkey, London (1978). (H.Kökten, Eski Çağ’da Lykia Bölgesi, İstanbul 1977) -G. Bean, Turkey beyond the Meander, London (1971). -B. Akgüç, Karia, İstanbul (1987). -D.French, Küçük Asya Roma Yolları ve Mil Taşları, Fasikül I, Oxford (1980).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

M.Ö.2 ve 1.binde Anadolu'nun Tarihsel bölgeleri: Karia, Lykia, Pamphylia, Pisidia, Galatia, Frigya, Lydia, Paphlagonia, Pontus, Kappadokia, Kilikia, Urartu, Mezopotamya ve Kıbrıs Bölgeleri. Halkları, Kültür grupları, belli başlı kentleri ve bunların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
17 Alan Çalışması 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 4 2 8
51 Sözlü Sınav 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karia Bölgesi; coğrafyası, tarihi, halkları ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1. hafta.pdf
2 Lykia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2. hafta.pdf
3 Paphylia ve Pisidia Bölgeleri: coğrafyası, tarihi, halkları ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3. hafta.pdf
4 Galatia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4. hafta.pdf
5 Frigya Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5. hafta.pdf
6 Lydia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6. hafta.pdf
7 Paphlagonia Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7. hafta.pdf
8 Pontus Bölgesi: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav 9. hafta.pdf
10 Kappadokia bölgesi; coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10. hafta.pdf
11 Kilikia bölgesi, coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11. hafta.pdf
12 Thrakia bölgesi, coğrafyası, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12. hafta.pdf
13 Mezopotamya bölgesi; coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13. hafta.pdf
14 Kıbrıs Adası: coğrafyası, halkları, tarihi ve önemli kentleri Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1371356 Anadolunun Antik Bölgelerini öğrenir.
3 1371900 Anadolu'da kurulmuş olan antik kentleri bilir.
4 1380094 Antik Yerleşimleri kuran uygarlıklar hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek