Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri Anadolu’da kalkolitik çağ döneminin kentleşme, toplumsal örgütlenme ve madencilik denemeleri hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı V.Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, İletişim Yayınlar, 2003, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar M. Roaf, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, Atlaslı Büyük UygarlıklarAnsiklopedisi, İletişim Yayınları, 1996, İstanbul. M.Frangipane, Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, Arkeoloji Sanat Yayınları, 2002, İstanbul. J.Yakar, The Later Prehistory of Anatolia. The Late Chalcolithic and Early Bronze Age BAR International Series, No:286, Oxford

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu’nun Kalkolitik dönemine dair aydınlatılması gereken çok sayıda problem vardır. Bu derste, arkeolojik kazılardan gelen yeni buluntular ışığında söz konusu dönem tartışılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalkolitik Döneme giriş Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
2 Kalkolitik Dönem tanımı ve kapsamı Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
3 Kalkolitik Döneme özgü terim ve kavramlar Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
4 Kalkolitik Döneme ait bölgesel özellikler Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
5 Erken Kalkolitik Dönem yerleşimleri-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
6 Erken Kalkolitik Dönem yerleşimleri-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
7 Arslantepe, Hassek, v.s. diğer kazıların anlatılması Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
8 Değişik yerleşim yerlerinin anlatılması Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
9 Ara Sınav
10 Geç Kalkolitik Dönem tanımı Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
11 Geç Kalkolitik Dönem Yerleşim Yerleri-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
12 Geç Kalkolitik Dönem Yerleşim Yerleri-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
13 Geç Kalkolitik Dönem buluntuları Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma
14 Yarı Yıl Sınavları Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54623 1130275 Kalkolitik Dönem hakkında bilgi sahibi olabilme
54624 1136307 Yerleşim yerlerinin tanımlanması
54625 1140897 Kalkolitik kültürün irdelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme