Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Kalkolitik Çağ'da Anadolu Uygarlıkları’nın özelliklerini tanıtmak, ortaya çıkışlarını ve gelişim süreçlerini kronolojik olarak izlemek. Karakteristik kültür özelliklerini ortaya koymak.Çağdaş çevre kültür bölgeleriyle karşılaştırmak ve özgün yönlerini/farklılıklarını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 DURU, R.; Kuruçay Höyük I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları Neolitik ve Erken kalkolitik Çağ Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988 The Neolithic and Early Chalcolithic Periods (Ankara, 1994) 2 DURU, R.; Kuruçay Höyük II.1978 - 1988 Kazılarının Sonuçları Geç Kaltolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978 - 1988 the Late Chalcolithic and Early Bronze Settlements (Ankara, 1996) 3 DURU, R.; M.Ö. 8000'den M.Ö. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı (Ankara, 2001) 4 EFE, T.; The Salvage Excavations at Orman Fidanlığı. A Chalcolithic Site in Inland Northwestern Anatolia (İstanbul, 2001) 5 ESLICK, C.; Elmalı - Karataş I - The Neolithic and Chalcolithic periods: Bagbasi and Other Sites (P.A. 1992) 6 FRANGIPANE, M.; Yakındoğu'da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002) 7 HARMANKAYA, S. – TANINDI, O. – ÖZBAŞARAN, M.; Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri ( TAY ) Klasör 3 Kalkolitik (İstanbul, 1998) 8 MELLAART, J.; The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East and Anatolia (Beirut, 1966) 9 ROAF, M.; Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (İstanbul, 1996) 10 ROODENBERG, J. (Yay. Haz.); The Ilıpınar Excavations I - Five Seasons of Fieldwork in NW Anatolia, 1987-91 (Lieden, 1995) 11 SEVİN, V.; Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul 2003) 12 YAKAR, J.; Prehistoric anatolia. The Neolitihic Transformation and Early Chalcolithic Period, Vol. I (Tel Aviv, 1991)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalkolitik Çağ’da Anadolu Uygarlıkları; temel kavramlar ve terminolojisi; kültürel gelişimi, dönem özellikleri, kronolojileri; dönemlere göre başıca merkezler, yerleşim özellikleri, mimari, sanat, din, ölü gömme gelenekleri; çağdaş çevre kültür bölgeleri ile olan ilişkileri ve tüm bunların genel değerlendirilmeleridir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Terminoloji ve Kronoloji yok yok OMÜ.ARK.110 (1).pdf
2 Göller Bölgesi (1): Kuruçay ve Bademağacı yok yok OMÜ.ARK.110 (2).pdf
3 Göller Bölgesi (2): Hacılar Kültürü yok yok OMÜ.ARK.110 (3).pdf
4 Step Bölgesi: Kapadokya yok yok OMÜ.ARK.110 (4).pdf
5 Step Bölgesi: Kilikya yok yok OMÜ.ARK.110 (5).pdf
6 Ege Bölgesi: Kıyı Kesimi yok yok OMÜ.ARK.110 (6).pdf
7 Ege Bölgesi: Troas yok yok OMÜ.ARK.110 (7).pdf
8 Marmara Bölgesi ve Fikirtepe Kültürü yok yok OMÜ.ARK.110 (8).pdf
9 Marmara Bölgesi, Anahtar yerleşim: Ilıpınar yok yok OMÜ.ARK.110 (9).pdf
10 Porsuk-Sakarya Bölgesi Kültürleri yok yok OMÜ.ARK.110 (10).pdf
11 Kızılırmak Kavsi yok yok OMÜ.ARK.110 (11).pdf
12 Karadeniz Bölgesi yok yok OMÜ.ARK.110 (12).pdf
13 Anadolu Kalkolitik Çağ'da Doğu-Batı İlişkileri yok yok OMÜ.ARK.110 (13).pdf
14 Genel Değerlendirme yok yok OMÜ.ARK.110 (14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533196 Başlangıcından Kalkolitik Çağ’ın sonuna dek Anadolu ve çevre kültür bölgeleri ile olan münasebetleri açıklayabilecek ve Maddi buluntuları ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek, karakteristik yönlerinin tanıyabilecek.
2 1533197 Kronolojik olarak maddi buluntu ve mimari gibi yönleriyle Anadolu Kalkolitik Çağ kültürlerini ayırt edebilecek ve maddi buluntuları ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek, karakteristik yönlerinin ortaya koyabilecek
3 1533198 Anadolu’nun kentleşme sürecini izleyebilecek ve Kalkolitik Çağ’da Anadolu kültürünün kaynaklarını ve çevre kültür bölgeleri ile olan münasebetleri muhakeme edebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek