Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK128 Roma Tarihi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrenciyi ders konusu ile ilgili kütüphane araştırmasına yöneltmek. Roma İmparatorluğu’nun temelleri nasıl atıldığını öğretmek ve İmparatorluk Dönemi’nin genel özelliklerini sunmak. Roma İmparatorluğu’nun Coğrafi Sınırlarını ve İmparatorluğun doğu ve batı eyaletlerindeki sorunları ele almak. Eyalet idaresinin özelliklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Sherwin White, The Roman Citizenship, Oxford 1996. O. Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul, 1985. Ç. Dürüşken, Roma’da Rhetorica Eğitimi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihi, İstanbul, 2008. B. İplikcioğlu, Eski Batı Tarihinin Kaynakları, Ankara, 1998. D. Magie, Anadolu’da Romalılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2004. F. Lequenne, Galatlar, çev: S. Albek, TTK Basımevi, Ankara 1991. H. Demircioğlu, Roma Tarihi, I. Cilt, Cumhuriyet, TTK Basımevi, 2011. M.U. Anabolu, Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2001. Titus Livius, Roma Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma Tarihinin Ana Kaynakları. Roma’nın Kuruluşu ve Gelişimi. Roma Cumhuriyet Dönemi, Roma İmparatorluk Döenmi, Julius-Claudiuslar Sülalesi. Dört İmparatorlar Dönemi, Flaviuslar Sülalesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 6 1 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Tarihi Antik ve Modern Kaynakları
2 Roma Dünyası’nın Tarihi Coğrafyası ve Sınırları 2 hafta.pdf
3 Roma Devleti’nin Kuruluşundan Önce İtalya 3 hafta.pdf
4 Etrüsk Hakimiyeti ve Krallık Dönemi 4 hafta.pdf
5 Cumhuriyetin Kuruluşu ve Kartaca Savaşları Quiz.pdf
6 Roma Devleti’nin Gelişmesi ve Genişlemesi 6 hafta.pdf
7 Mithridates Savaşları ve Roma İç Savaşı 7 hafta.pdf
8 Principatus Dönemi, Julius-Claudius Hanedanı 8 hafta.pdf
9 Ara sınav
10 Dört İmparator Yılı, Flavius Hanedanı 10 hafta.pdf
11 Antoninuslar Hanedanı, Severus Hanedanı 11 HAFTA.pdf
12 Asker İmparatorlar Dönemi, Domitianus Dönemi 12 HAFTA.pdf
13 Constantinus Hanedanı, Valentinianus Hanedanı, Theodosius Hanedanı 13 HAFTA.pdf
14 Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu 14 HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529258 Antik Roma Tarihi’ne ilişkin temel kavramları bilme
2 1529259 Antik Roma Tarihi’ne ilişkin tarihsel süreci kavrama
3 1529260 Antik Roma’nın kurulması ve gelişmesini öğrenme
4 1529261 Antik Roma Tarihi’nde gerçekleşen başlıca politik ve siyası olayları kavrayabilme
5 1529262 Antik Roma’nın eyalet sistemini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek