Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK130 Eski Mısır Arkeolojisi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Başlangıcından Yeni Krallık Dönemi sonuna kadar Mısır Uygarlığı; temel kavramlar ve terminolojisi; ilk insan izlerinden itibaren Yukarı ve Aşağı Mısır’ın kronolojisi, kültürel gelişim, ticaret-ekonomi, politika, askeri faaliyetler, dönemlere göre başıca merkezler, yerleşim özellikleri, mimari, yazı ve dil, hukuk, kurumlar, sanat, din, ölü gömme gelenekleri; çağdaş çevre kültür bölgeleri ile olan ilişkileri ve tüm bunların genel değerlendirilmeleridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DRITON, E. – VANDIER, J.; L’Egyptes: des origines a la conquéte d’Alexandre (Parsi, 1984); GIORGIO, F.; Egypt: History and Treasures of an Ancient Civilization (Vercelli, 2007); GRIMAL, N.; A History of Ancient Egypt (Oxford, 1992); HARRIS, J.R. (Ed.); The Legacy of Ancient Egypt (Oxford, 1972); KEES, H.; Ancient Egypt: anatomy of a civilization (London, 1989); MALEK, J. – BAINES, J.; Eski Mısır, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: 2 (İstanbul, 1986); SMITH, H.S. – HALL, R.; Ancient Centres of Egyptian Civilization (London, 1983); STROUHAL, E.; Life of Ancient Egypt (Cambridge, 1992).

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Mısır Uygarlığı; başlangıcından Yeni Krallık Dönemi sonuna dek Mısır Uygarlıklarını tanıtmak, öğretmek, çağdaşları ile olan ilişkilerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 10 2 20
36 Rapor 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mısır Arkeolojisi’ne Giriş; temel kavramlar, terminoloji ve tanımlar
2 Mısır Coğrafyası ve Doğal Kaynaklar
3 Paleolitik Çağ’da Mısır
4 Fayum B-A Dönemi ve Ardılı Kültürler
5 Nagada I-III Kültürleri
6 Er Hanedanlar Dönemi (I.-II. Sülaleler)
7 Erken Krallık Dönemi (III.-V. Sülaleler)
8 Erken Krallık Dönemi (VI.-VIII. Sülaleler) ve I. Ara Dönemler (IX.-XI. Sülaleler)
9 Erken Krallık Dönemi Mimari ve Sanatı
10 Orta Krallık Dönemi ve I. Ara Dönem
11 Orta Krallık Dönemi ve II. Ara Dönem
12 Yeni Krallık Dönemi ve III. Ara Dönem
13 Orta ve Yeni Krallık Dönem Mimarisi ve Sanatı
14 Mısır Arkeolojisi’nin Genel Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533166 Mısır Uygarlığını hazırlayan koşulları öğrenecek.
2 1533167 Mısır Uygarlıklarının gelişim sürecini takip edebilecek.
3 1533168 Mısır maddi buluntularını ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek.
4 1533169 Mısır Uygarlıkları’nın diğer Önasya kültürleriyle olan münasebetleri muhakeme edebilecek.
5 1533170 Mısır maddi buluntularının karakteristik yönlerinin ortaya koyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek