Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK132 Anadolu'da Neolitik Çağ Kültürleri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Neolitik Çağ’da Anadolu kültürlerini kronolojik ve kültürel ilişkileri bakımından kapsamlı bir şekilde ele almak, dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRAIDWOOD, R.J. – BRAIDWOOD, L. (Yay. haz.); Prehistoric village archaeology in southeastern Turkey (Oxford, 1982); BRAIDWOOD, R.J.; Tarihöncesi İnsan (İstanbul, 2008); DURU, R.; Kuruçay Höyük I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları Neolitik ve Erken kalkolitik Çağ Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988 The Neolithic and Early Chalcolithic Periods (Ankara, 1994); DURU, R.; M.Ö. 8000'den M.Ö. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı (İstanbul, 2008); DURU, R.; Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü. Hacılar (İstanbul, 2010); DURU, R. – UMURTAK, G.; Höyücek 1989-1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992 (Ankara, 2005); ESLICK, C.; Elmalı - Karataş I - The Neolithic and Chalcolithic periods: Bagbasi and Other Sites (P.A. 1992); GERARD, F. – THISSEN, L. (Yay. haz.)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu’nun Orta ve Batı yarısı kendine özgü Neolitik Çağ kültürlerinin gelişimini ve yayılımı dersin kısa içeriğidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş; temel kavramlar, terminoloji, kronoloji ve tanımlar.
2 Anadolu Neolitik Çağı Kültürlerinin Kökeni
3 Anadolu’da Akeramik Neolitik Çağ Kültürleri: Aşıklı Höyük
4 Akdeniz Bölgesi’nde Neolitik Çağ Kültürlerinin Gelişimi: Yumuktepe
5 Orta Anadolu Neolitik Çağ Kültürleri: Köşk Höyük ve Tepecik-Çiftlik
6 Orta Anadolu Neolitik Çağ Kültürleri: Çatalhöyük Mimarisi ve Tabakalanması
7 Ara Sınav
8 Orta Anadolu Neolitik Çağ Kültürleri: Çatalhöyük Figürinleri ve Küçük Buluntular
9 Göller Bölgesi’nde Neolitik Çağ Kültürleri-1: Hacılar
10 Göller Bölgesi’nde Neolitik Çağ Kültürleri-2: Kuruçay, Bademağacı ve Höyücek
11 Batı Anadolu Neolitik Çağ Kültürleri-1
12 Batı Anadolu Neolitik Çağ Kültürleri-2
13 Marmara Bölgesi Neolitik Çağ Kültürleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530080 Anadolu’daki Neolitik Çağ kültürlerinin ortaya çıkışını tespit edebilecek.
2 1530081 Anadolu’da Neolitik Çağ Kültürlerinin gelişimini izleyebilecek.
3 1530082 Anadolu’da Neolitik Çağ kültürlerinin özgün yönlerini bölgelere göre ayırabilecek.
4 1530083 Anadolu’da Neolitik Çağ kültürlerinin kronolojilerini oluşturabilecek.
5 1530084 Anadolu’da Neolitik Çağ kültürlerinin Dünya Mirasına katkılarını tartışabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek