Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK134 Mezopotamya Sanatı 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Mezopotamya ve çevre Kültür bölgeleri belirli bir metodolojiyle öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 BEN-TOR, A. (Yay. haz.); The Archaeology of Ancient Israel (New Haven, 1992) 2 CRAWFORD, H.; Sumer and Sumerians (Cambridge, 1991) 3 CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan, İnsanın Çağlar Boyu Gelişi (Ankara 1996) 4 ÇEVİK, Ö.; Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme (İstanbul, 2005) 5 DELAPORTE, A.L.; Mesopotamia: The Babylonian and Assyrian Civilization (New York, 1970) 6 FRANKFORDH, H.; The art and Architecture of the Ancient Orient (London, 1970) 7 HEINRICH, E.; Die Palaste in Alten Mesopotamien (Berlin, 1984) 8 EHRICH, R.W. (Yay. haz.); Chronologies of Old World Archaeology (Chicago, 1965) 9 HOUT, J.-L. ve diğ. (Yay. haz.); Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000) 10 HROUDA, B.; Der alte Orient, Geschichte und Kultur des alten Vorderasien (Berlin, 1989) 11 JASINM, S.A.; The Ubaid perod in Iraq (Oxford, 1985) 12 JOHNSON, G.A.; Local Exchange and Early state development in southern Iran (Ann Arbor, 1973) 13 KLENGEL, H.; Geschichte und Kultur Altsyriens (Heidelberg, 1967) 14 KLENGEL, H.; Altbabylonische Rechts- und Wirtschaftsurkunden (Berlin, 1973) 15 KLENGEL , H.; Handel und Händler im alten Orient (Leipzig, 1979) 16 KLENGEL, H.; Syria, 3000 to 300 B.C. (Berlin, 1992) 17 KLENGEL, H.; Landwirtschaft Im Alten Mesopotamien (Hamburg, 1999) 18 MOORTGART, A.; Die Kusnt des Alten Mesopotamien I: Sumer und Akkad (Köln, 1985) 19 NISSEN, H.J.; The Early history of the ancient Near East, 9000-2000 B.C. (Chicago, 1988) 20 POTTS, D.T.; The Archaeology of Elam (Cambridge, 1999) 21 ROAF, M.; Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (İstanbul, 1996) 22 SASSON, J.M. (Yay. haz.); Civilizations of the Ancient Near East, Vol. 1-4 (New York, 1995)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

From the end of the Chalcolithic Age to the beginning of the Middle Bronze Age, to introduce the characteristics of the Near East Civilizations, to monitor their emergence and development processes chronologically, to reveal the characteristic cultural features, to compare them with contemporary environmental cultural regions and to explain their unique aspects / differences.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 2 1 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
34 Okuma 12 2 24
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sümer Kronolojisi yok yok OMÜ.ARK.134 (1).pdf
2 Erken Uruk dönemi yok yok OMÜ.ARK.134 (2).pdf
3 Geç Uruk dönemi yok yok OMÜ.ARK.134 (3).pdf
4 Uruk "Dünya Sistemi" Kuramları yok yok OMÜ.ARK.134 (4).pdf
5 Er Hanedanlar I-II: Jemdet Nasr dönemi ve Ninive V yok yok OMÜ.ARK.134 (5).pdf
6 Proto-Elam - Elam dönemi yok yok OMÜ.ARK.134 (6).pdf
7 Er Hanedanlar III: Giriş yok yok OMÜ.ARK.134 (7).pdf
8 Akkad Dönemi Tarihi yok yok OMÜ.ARK.134 (8).pdf
9 Ur III dönemi no no OMÜ.ARK.134 (9).pdf
10 İsin-Larsa ve Çağdaşları yok yok OMÜ.ARK.134 (10).pdf
11 Sümer Mimarlığı yok yok OMÜ.ARK.134 (11).pdf
12 Sümer Sosyal Hayat ve din yok yok OMÜ.ARK.134 (12).pdf
13 Sümer Hukuk yok yok OMÜ.ARK.134 (13).pdf
14 Sümer periyodunun sonu ve genel değerlendirme yok yok OMÜ.ARK.134 (14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1532971 Kalkolitik Çağ’ın sonundan Orta Tunç Çağı’nın başlangıcına dek Yakındoğu Uygarlıkları’nın özelliklerini tanıyabilecek.
2 1532979 Kronolojik olarak maddi buluntu ve mimari gibi yönleriyle Yakındoğu kültürlerini ayırt edebilecek.
3 1532987 Maddi buluntuları ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek, karakteristik yönlerinin ortaya koyabilecek.
4 1532994 Yakındoğu’nun devletleşme sürecini izleyebilecek; Kalkolitik Çağ’ın sonundan Orta Tunç Çağı’nın başlangıcına dek Önasya kültürlerinin birbirleri arasındaki ve diğer çevre kültür bölgeleri ile olan münasebetleri muhakeme edebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
2 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 4 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek