Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK201 Klasik Çağ Heykeltraşlığı I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Klasik dönem (M.Ö. 485/80 – 323/300) Grek yontu sanatı Kıta Yunanistan ve kolonileri kapsamında ayrıntılı irdelenir; M.Ö. V. ve IV. Yüzyıllardaki yontu sanatının gelişim evreleri işlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Professor Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985 - J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970 - B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981 - B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997 - B. S. Ridgway, Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture ca. 600-100 B.C.E., 1999 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - O. Palagia - J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996 - C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Dönem Yontu sanatı: Stil özellikleri Ekoller Heykeltıraşlar ve eserleri Mimariye bağlı heykeltıraşlık eserler Dönemin baş yapıtları Eserler üzerine stilistik karşılşatırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Klasik Evre (M.Ö. 480-450): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders.Kapsam-Kaynakça.pdf
1.Klasik Dönem.mp4
2 Erken Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Aegina-Aphaia.mp4
2.Ders-Aegina Aphaia Athena.pdf
3 Erken Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri; geleneksel rekabet; Roma kopyaları ışığında Grek özgün yapıtları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Harpy.mp4
3.Ders. Harpy Anıtı.pdf
4 Erken Klasik Evre: Genel kurallar; belirleyici özellikler, tipolojik, teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Spartlı Savaşçı ve diğer Ciddi stil eserleri.mp4
4.Ders-Spartalı Savaşçı.pdf
5 Erken Klasik Evre bağımsız erkek yontuları: Malzeme, teknik ve kurallar; konu ve ikonografi; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Olympia Zeus.mp4
5.Ders-Olympia Zeus tapınağı.pdf
6 Erken Klasik Evre bağımsız kadın yontuları: Malzeme, teknik ve kurallar; konu ve ikonografi; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Steller.mp4
6.Ders-Steller.pdf
7 Erken Klasik Evre anıtsal ve küçük ölçekli mimari yontuculuk: Tasarım ve konu; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Myron.pdf
7.Myron.mp4
8 Ara sınav
9 Erken Klasik Evre: Olympia Zeus Tapınağı metop ve alınlık kabartmaları: Tasarım ve konu; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-Pheidias.pdf
8.Pheidias.mp4
10 Erken Klasik Evre: Kabartma yontu sanatı: Mimari kabartma, adak ve mezar kabartmalarının stilistik ve teknik gelişimi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.DErs-Parthenon-Metoplar.pdf
9.Parthenon-Metoplar.mp4
11 Erken Klasik Evre yontu ustaları ve eserleri: Ageladas, Alxenor, Hegesias, Onatas, Kritios and Nesiotes, Pythagoras, Kalamis. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Parthenon-Alınlıklar.pdf
10.Parthenon-Alınlıklar.mp4
12 Yüksek Klasik Evre (M.Ö. 450-400): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12Ders-Parthenon-FRizler.pdf
11.Parthenon-Frizler.mp4
13 Yüksek Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri; geleneksel rekabet; Roma kopyaları ışığında Grek özgün yapıtları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Ders-Polykleitos.pdf
12.Polykleitos.mp4
14 Perikles Dönemi: Atina’nın gücü ve kültürel egemenliği; Demokrasinin, sanat ve mimarinin, felsefe, edebiyat, tiyatro ve bilimin gelişmesi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 14.Ders-Amazonlar.pdf
13.Amazonlar.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54904 1372269 Klasik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
54905 1372556 Stil özellikleri ve ekoller hakkında bilgi sahibi olmak
54906 1372746 Heykeltıraşlar ve eserleri kavramak
54907 1373061 Dönemin baş yapıtları hakkında bilgi sahibi olmak
54908 1374097 Eserler üzerinde stilistik karşılaştırma yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
54904 2 1 2 4 3 4 3 1 5 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
54905 3 1 3 3 2 1 5 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3
54906 2 2 3 3 2 4 4 3 2 5 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1
54907 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3
54908 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 1 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek