Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK201 Klasik Çağ Heykeltraşlığı I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Klasik dönem (M.Ö. 485/80 – 323/300) Grek yontu sanatı Kıta Yunanistan ve kolonileri kapsamında ayrıntılı irdelenir; M.Ö. V. ve IV. Yüzyıllardaki yontu sanatının gelişim evreleri işlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Professor Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985 - J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970 - B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981 - B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997 - B. S. Ridgway, Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture ca. 600-100 B.C.E., 1999 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - O. Palagia - J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996 - C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Dönem Yontu sanatı: Stil özellikleri Ekoller Heykeltıraşlar ve eserleri Mimariye bağlı heykeltıraşlık eserler Dönemin baş yapıtları Eserler üzerine stilistik karşılşatırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Klasik Evre (M.Ö. 480-450): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders.Kapsam-Kaynakça.pdf
2 Erken Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Ders-Aegina Aphaia Athena.pdf
3 Erken Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri; geleneksel rekabet; Roma kopyaları ışığında Grek özgün yapıtları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Ders. Harpy Anıtı.pdf
4 Erken Klasik Evre: Genel kurallar; belirleyici özellikler, tipolojik, teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Ders-Spartalı Savaşçı.pdf
5 Erken Klasik Evre bağımsız erkek yontuları: Malzeme, teknik ve kurallar; konu ve ikonografi; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Ders-Olympia Zeus tapınağı.pdf
6 Erken Klasik Evre bağımsız kadın yontuları: Malzeme, teknik ve kurallar; konu ve ikonografi; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Ders-Steller.pdf
7 Erken Klasik Evre anıtsal ve küçük ölçekli mimari yontuculuk: Tasarım ve konu; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Myron.pdf
8 Ara sınav
9 Erken Klasik Evre: Olympia Zeus Tapınağı metop ve alınlık kabartmaları: Tasarım ve konu; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-Pheidias.pdf
10 Erken Klasik Evre: Kabartma yontu sanatı: Mimari kabartma, adak ve mezar kabartmalarının stilistik ve teknik gelişimi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.DErs-Parthenon-Metoplar.pdf
11 Erken Klasik Evre yontu ustaları ve eserleri: Ageladas, Alxenor, Hegesias, Onatas, Kritios and Nesiotes, Pythagoras, Kalamis. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Parthenon-Alınlıklar.pdf
12 Yüksek Klasik Evre (M.Ö. 450-400): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12Ders-Parthenon-FRizler.pdf
13 Yüksek Klasik Evre: Genel stil özellikleri ve bölgesel eğilimler; Grek yontu ustalarının okul ve ekolleri; geleneksel rekabet; Roma kopyaları ışığında Grek özgün yapıtları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Ders-Polykleitos.pdf
14 Perikles Dönemi: Atina’nın gücü ve kültürel egemenliği; Demokrasinin, sanat ve mimarinin, felsefe, edebiyat, tiyatro ve bilimin gelişmesi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 14.Ders-Amazonlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54904 1142819 Klasik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
54905 1143114 Stil özellikleri ve ekoller hakkında bilgi sahibi olmak
54906 1143308 Heykeltıraşlar ve eserleri kavramak
54907 1143632 Dönemin baş yapıtları hakkında bilgi sahibi olmak
54908 1144686 Eserler üzerinde stilistik karşılaştırma yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
54904 2 1 2 4 3 4 3 1 5 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3
54905 3 1 3 3 2 1 5 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3
54906 2 2 3 3 2 4 4 3 2 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1
54907 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3
54908 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek