Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Karadeniz Bölgesi'ndeki Arkeolojik yerleşmelerin inncelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

U.B. Alkım, İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1972 çalışmaları, Belleten xxxvıı-143; S. Atasoy, Amisos, Karadeniz Kıyısında Antik Bir Kent; Ş. Dönmez, Yeni Bulgular Işığında Orta Karadeniz Bölgesi'nde Önemli Bir Demir Çağ Yerleşmesi, Ladik-Köyiçi Tepesi, Anadolu Araştırmaları; M. Özsait, 1986-1993 Yılları Arasında Samsun-Ladik Çevresi Yüzey Araştırması; Strabon, Geographika, Antik Anadolu Coğrafyası;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölgenin coğrafi sınırları; kronolojik olarak bölge kültürlerinin incelenmesi; Prehistorik Dönem, Tunç Çağları, Demir Devri, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma yerleşimleri; Samsun’un Antik dünyadaki yeri; bölgedeki araştırma ve kazılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karadeniz Bölgesinin coğrafi yapısı OMÜ.ARK.203(1.1).pdf
2 Kronolojik olarak bölge kültürleri I OMÜ.ARK.203(1.2).pdf
3 Kronolojik olarak bölge kültürleri II uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(2.1).pdf
4 Bölge'nin tarihçesi OMÜ.ARK.203(2.2).pdf
5 Bölgedeki yapılmış araştırma ve kazılar OMÜ.ARK.203(3-4.1).pdf
6 Tekkeköy Mağaraları ve ören yerinde yapılmış çalışmalar uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(3-4.2).pdf
7 Tekkeköy Mağaraları ve ören yerine gezi OMÜ.ARK.203(5-6.1).pdf
8 Bafra İkiztepe Höyüğü'nde yapılmış çalışmalar OMÜ.ARK.203(5-6.2).pdf
9 Ara sınav OMÜ.ARK.203(7-8.1).pdf
10 İkiztepe Höyüğü'ne gezi OMÜ.ARK.203(7-8.2).pdf
11 Vezirköprü Oymaağaç Ören Yeri'nde yapılmış ve devam eden çalışmalar uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(9-10.1).pdf
12 Vezirköprü Oymaağaç Ören Yeri'ne gezi OMÜ.ARK.203(9-10.2).pdf
13 Dündar Tepe Ören Yeri'nde yapılmış çalışmalar OMÜ.ARK.203(14.1).pdf
14 Dündar Tepe Ören Yeri'ne gezi uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(14.2).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172695 Karadeniz Bölgesinin coğrafi sınırları
2 1173813 Kronolojik olarak bölge kültürleri
3 1154089 Bölgedeki önceden yapılmış ve yapılmakta olan araştırma ve kazılar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek