Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Karadeniz Bölgesi'ndeki Arkeolojik yerleşmelerin inncelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

U.B. Alkım, İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1972 çalışmaları, Belleten xxxvıı-143; S. Atasoy, Amisos, Karadeniz Kıyısında Antik Bir Kent; Ş. Dönmez, Yeni Bulgular Işığında Orta Karadeniz Bölgesi'nde Önemli Bir Demir Çağ Yerleşmesi, Ladik-Köyiçi Tepesi, Anadolu Araştırmaları; M. Özsait, 1986-1993 Yılları Arasında Samsun-Ladik Çevresi Yüzey Araştırması; Strabon, Geographika, Antik Anadolu Coğrafyası;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölgenin coğrafi sınırları; kronolojik olarak bölge kültürlerinin incelenmesi; Prehistorik Dönem, Tunç Çağları, Demir Devri, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma yerleşimleri; Samsun’un Antik dünyadaki yeri; bölgedeki araştırma ve kazılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karadeniz Bölgesinin coğrafi yapısı ARK 207 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 207 (1) (video-asenkron) (6.51) TÜRKER, A. AVYS.mp4
2 Kronolojik olarak bölge kültürleri I ARK 207 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 207 (2) (video-asenkron) (3.25) TÜRKER, A. AVYS.mp4
3 Kronolojik olarak bölge kültürleri II uygulama gezisi yok ARK 207 (3) Erken Tunç Çağı'nda Karadeniz Bölgesi.pptx
ARK 207 (3) (video-asenkron) (2.16) TÜRKER, A. AVYS.mp4
4 Bölge'nin tarihçesi ARK 207 (4) Orta Tunç Çağı'nda Karadeniz Bölgesi.pptx
ARK 207 (4) (video-asenkron) (1.11) TÜRKER, A. AVYS.mp4
5 Bölgedeki yapılmış araştırma ve kazılar ARK 207 (5) Karadeniz'de Geç Tunç - Erken Demir Çağı Süreci.pptx
ARK 207 (5) (video-asenkron) (1.31) TÜRKER, A. AVYS.mp4
6 Tekkeköy Mağaraları ve ören yerinde yapılmış çalışmalar uygulama gezisi yok ARK 207 (6) Karadeniz Bölgesinin Tarihi-Coğrafyası.pptx
ARK 207 (6) (video-asenkron) (1.05) TÜRKER, A. AVYS.mp4
7 Tekkeköy Mağaraları ve ören yerine gezi ARK 207 (7) Karadeniz'de Demir Çağı.pptx
ARK 207 (7) (video-asenkron) (1.12) TÜRKER, A. AVYS.mp4
8 Bafra İkiztepe Höyüğü'nde yapılmış çalışmalar OMÜ.ARK.203(5-6.2).pdf
9 Ara sınav OMÜ.ARK.203(7-8.1).pdf
10 İkiztepe Höyüğü'ne gezi OMÜ.ARK.203(7-8.2).pdf
11 Vezirköprü Oymaağaç Ören Yeri'nde yapılmış ve devam eden çalışmalar uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(9-10.1).pdf
12 Vezirköprü Oymaağaç Ören Yeri'ne gezi OMÜ.ARK.203(9-10.2).pdf
13 Dündar Tepe Ören Yeri'nde yapılmış çalışmalar OMÜ.ARK.203(14.1).pdf
14 Dündar Tepe Ören Yeri'ne gezi uygulama gezisi yok OMÜ.ARK.203(14.2).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400763 Karadeniz Bölgesinin coğrafi sınırları
2 1401817 Kronolojik olarak bölge kültürleri
3 1383120 Bölgedeki önceden yapılmış ve yapılmakta olan araştırma ve kazılar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5
2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek