Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 3. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan kültürlerin Tunç çağı sürecindeki sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959;Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Özfırat, Aynur, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden;S.Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul 1994. L.Loyd-J.Mellaart, “Beycesultan Excavations”, AS 8 1958, 93-113. M.Korfmann, Troia, İstanbul 1992. R.Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara 1975

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batı Anadolu-Marmara Bölgesi, Kilikya, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu MÖ 3. bin uygarlıkları ve Geç Tunç Çağı batıkları. Bu bölgelerin birbirleriyle, Mısır, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz kültürleriyle olan kültürel ilişkileri ve ticaret.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders Tunç Çağı.mp4
1. Ders Tunç Çağı.ppt
2 Anadolu’nun coğrafi sınırları ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum Tunç 2. Ders.mp4
2. Ders.ppt
3 Anadolu ETÇ I-III dönemi Kültür bölgeleri ve Özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 3. Ders Troya.ppt
3. Ders Troya.mp4
4 Anadolu ETÇ I-III Kronolojisi Okuma, anlatım ve sunum Tunç Çağı.mp4
4. Ders Troya 2.ppt
5 Troya yerleşimi Tunç çağı katmanları Okuma, anlatım ve sunum Tunç.mp4
5. Ders Bademağacı.ppt
6 Assur Ticaret Kolonileri, Eski Hitit krallığı ve Hitit İmparatorluğu ile çağdaş komşu kültürlerin coğrafi ve zamansal dizilimi, stratigrafik konumları ve önemli özellikleri Okuma, anlatım ve sunum Tunç.mp4
6. Ders Beycesultan.ppt
7 Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya Orta Tunç Çağı kültürlerinin tanımlanması, Anadolu ve Kuzey Mezopotamya ile ilişkileri. Okuma, anlatım ve sunum Tunç.mp4
7. Ders Demircihüyük Sarıket.ppt
8 Orta Tunç Çağı Ege Kültürlerinin tanımlanması, bunların Assur Ticaret Kolonileri ile olan kültürel ve ticari ilişkilerinin belirlenmesi. Okuma, anlatım ve sunum 8. Ders Karataş Semahöyük.ppt
Tunç.mp4
9 Ara sınav
10 Assur Ticaret Sistemi içerisinde kara ve kıyı yolları üzerinden Mezopotamya ve Anadolu'ya getirilen ham madde ve mamul maddelerin hareket yolları, bunların Orta Anadolu'daki Karum sistemiyle ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum 10. ders tunç.mp4
10. Ders ETÇ.Orta Anadolu.pptx
11 Anadolu Orta Tunç Çağı kültürlerinin bölgeler arası kültür transferi sonucu birbirlerinden etkilenmelerinin arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum 11. ders tunç.mp4
11. Ders Küllüoba.pptx
12 Assur Ticaret Kolonileri ile Doğu Anadolu-Kafkasya ve ötesindeki kültürel ve ticari ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum 12. ders tunç.mp4
12. Ders OTÇ. Orta Anadolu.pptx
13 Hitit imparatorluğu'nun tarihi belgeler ışığı altında çevresindeki kültürlerle ilişkileri ve bunların arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum 13. ders tunç.mp4
13. Ders Orta Anadolu- 2.ppt
14 Hitit İmparatorluğu ile Ege kültürleri arasındaki ticari ve politik ilişkinin arkeolojik belgelerle tanımlanması Okuma, anlatım ve sunum 14. ders tunç.mp4
14. Ders Maden.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401376 Tunç Çağı Kültürleri konusunda bilgi sahibi olur
2 1408651 Tunç Yerleşim Karakterlerini bilir
3 1409429 Tunç Çağı ticaret yolları ve güzergahlarını bilir
4 1410820 Tunç madeni ve madenciliğin gelişmesini bilir
5 1415093 Tunç Çağı çanak çömleğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 1 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 4 5 2 1 5 5 4 4 5 4
2 3 2 5 1 2 4 3 2 1 5 5 2 2 2 3 5 2 1 5 5 3 3 3 4
3 3 1 4 1 1 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 4 1 1 4 5 3 3 3 2
4 2 1 3 2 2 4 2 3 2 5 5 2 2 4 4 4 3 1 5 4 3 2 2 3
5 3 2 5 1 1 2 4 2 2 4 4 2 3 2 2 5 2 1 4 4 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek