Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 3. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan kültürlerin Tunç çağı sürecindeki sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959;Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Özfırat, Aynur, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden;S.Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul 1994. L.Loyd-J.Mellaart, “Beycesultan Excavations”, AS 8 1958, 93-113. M.Korfmann, Troia, İstanbul 1992. R.Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara 1975

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batı Anadolu-Marmara Bölgesi, Kilikya, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu MÖ 3. bin uygarlıkları ve Geç Tunç Çağı batıkları. Bu bölgelerin birbirleriyle, Mısır, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz kültürleriyle olan kültürel ilişkileri ve ticaret.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders Tunç Çağı.ppt
2 Anadolu’nun coğrafi sınırları ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum 2. Ders.ppt
3 Anadolu ETÇ I-III dönemi Kültür bölgeleri ve Özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 3. Ders.pptx
4 Anadolu ETÇ I-III Kronolojisi Okuma, anlatım ve sunum 4. Ders Troya 2.ppt
5 Troya yerleşimi Tunç çağı katmanları Okuma, anlatım ve sunum 5. Ders Bademağacı.ppt
6 Assur Ticaret Kolonileri, Eski Hitit krallığı ve Hitit İmparatorluğu ile çağdaş komşu kültürlerin coğrafi ve zamansal dizilimi, stratigrafik konumları ve önemli özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 6. Ders Beycesultan.ppt
7 Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya Orta Tunç Çağı kültürlerinin tanımlanması, Anadolu ve Kuzey Mezopotamya ile ilişkileri. Okuma, anlatım ve sunum 7. Ders Demircihüyük Sarıket.ppt
8 Orta Tunç Çağı Ege Kültürlerinin tanımlanması, bunların Assur Ticaret Kolonileri ile olan kültürel ve ticari ilişkilerinin belirlenmesi. Okuma, anlatım ve sunum 8. Ders Karataş Semahöyük.ppt
9 Ara sınav
10 Assur Ticaret Sistemi içerisinde kara ve kıyı yolları üzerinden Mezopotamya ve Anadolu'ya getirilen ham madde ve mamul maddelerin hareket yolları, bunların Orta Anadolu'daki Karum sistemiyle ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum 10. Ders ETÇ.Orta Anadolu.pptx
11 Anadolu Orta Tunç Çağı kültürlerinin bölgeler arası kültür transferi sonucu birbirlerinden etkilenmelerinin arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum 11. Ders Küllüoba.pptx
12 Assur Ticaret Kolonileri ile Doğu Anadolu-Kafkasya ve ötesindeki kültürel ve ticari ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum 12. Ders OTÇ. Orta Anadolu.pptx
13 Hitit imparatorluğu'nun tarihi belgeler ışığı altında çevresindeki kültürlerle ilişkileri ve bunların arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum 13. Ders Orta Anadolu- 2.ppt
14 Hitit İmparatorluğu ile Ege kültürleri arasındaki ticari ve politik ilişkinin arkeolojik belgelerle tanımlanması Okuma, anlatım ve sunum 14. Ders Maden.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173344 Tunç Çağı Kültürleri konusunda bilgi sahibi olur
2 1181063 Tunç Yerleşim Karakterlerini bilir
3 1181888 Tunç Çağı ticaret yolları ve güzergahlarını bilir
4 1183371 Tunç madeni ve madenciliğin gelişmesini bilir
5 1187902 Tunç Çağı çanak çömleğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 1 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 4 1 5 5 5 4 4 5 4
2 3 2 5 1 2 4 3 2 1 5 5 2 2 2 2 3 1 5 5 5 3 3 3 4
3 3 1 4 1 1 3 3 2 1 4 4 3 3 3 1 3 1 4 4 5 3 3 3 2
4 2 1 3 2 2 4 2 3 2 5 5 2 2 4 3 4 1 4 5 4 3 2 2 3
5 3 2 5 1 1 2 4 2 2 4 4 2 3 2 2 2 1 5 4 4 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek