Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK229 Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Coğrafi bilgi sistemleri alanında bir araştırmayı tek başına yürütme kabiliyeti ve becerisini kazandırmak, coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanma ve sorgulamalar yapma bilgi ve becerisini kazandırmak, coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını Arkeolojik çalışmalarda uygulayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burrough, P.A., 1986, Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Oxford University Press, Oxford. Grimshaw, D.J., 1994, Bringing Geographical Information Systems into Business, Longman, London. Jones, C.B., 1997, Geographical Information Systems and Computer Cartography, Longman, London. Longley, P.A., Goodchild, M., Maguire, D. and Rhind, D.W., 1999, Geographical Information Systems: Principles and Applications, John Wiley & Sons, New York. Worboys, M.F., 1995, GIS: a computing perspective, Taylor & Francis, New York. Longley, P.A., Goodchild, M. and Rhind, D.W., 2001, Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, New York. Heywood, I., Cornelius, S. and Carver, S., 1998, An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, New Jersey. Aronoff, S., 1989. Geographic Information Systems: A Management Perspective, WDL Publications, Ottawa.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan materyal ve yöntemleri arkeolojik kazı ve aştırmalarda etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sitemi Uygulamaları
2 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama EntegrasyonuV
3 Kent Bilgi Sistemleri ve Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin KullanımıV
4 Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
5 Kadastral Bilgi Sistemler ve Jeolojik Uygulamalarda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
6 Çevresel Bilgi Sistemleri coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
7 Antik yerleşimlerin tespitinde ve haritalandırılmasında coğrafi Bilgi Sistemlerinin
8 Kazı öncesi Antik yerleşim alanlarının haritalandırılması
9 Ara Sınav
10 Arkeolojik Çalışmalarda ve Tarihi Varlıkların Envanterlerinin Çıkarılmasında Coğrafi Bilgi Sitemlerinin Kullanımı
11 Turizm Amaçlı Bilgi Sistemleri
12 Yüzey Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
13 Taşınmaz Değerlendirme Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
14 Proje sonuç raporunun teslimi ve proje sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530496 Coğrafi bilgi sistemleri alanında bir araştırmayı tek başına yürütebilir
2 1530497 Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanma ve özellikle konumsal sorgulamaları yapabilir
3 1530498 İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlayabilir ve uygulayabilir
4 1530505 Arkeolojik alanlarda coğrafi bilgi sistemlerine uygulayabilir
5 1530506 Literatür tarama ve sunu yapma becerisi kazanırV

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek