Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK231 Antik Yunanda Sosyal ve Kültürel Yaşam 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Hellen sözcüğü, salt Yunanistan anakarasında “Hellas” oturanları kapsamıyordu. I. Binyıl başında Yunanistan’dan göçedip, Batı Anadolu’ya yerleşmiş olanlara da Hellen’ler adı verilir. Farklı diyalektikleri olmasına karşın aynı dili konuşanlara verilen addı. Bu nedenle de Hellenler dil ve dinleri farklı olanları “barbaros” olarak tanımlıyorlardı. Makedonia egemenliğinden önce Hellas’da, siyasi yönden tek bir devlet hakimiyeti görülmez. Polis (Kent devlet) sistemi uygulaması özellikle Atina’yı ön plana çıkarmış, ezeli rakibi olarak da Sparta yer almıştır. Buna karşın eğitim sisteminde baskın olan Sparta eğitim sistemidir ve pederastik eğitim sistemi İ. Ö. VII. yy. başına değin Atina’da da uygulanmıştır. Polis sistemi Batı Anadolu’da da uygulanan bir sistemdi. Bu sistem içinde kadın ve erkeğin konumları da, diğer konularla birlikte ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. I. Fınley, Antik Çağ Ekonomisi, İstanbul, 2007. İ. Delemen, Antik Dönemde Beslenme, İstanbul, 2001. A. Dalby, S. Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, İstanbul, 2001. H. I. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, İstanbul, 2000 (çev. H. Kökten Ersoy) İ. Fazlıoğlu, Eski Çağda Dokuma, İstanbul, 1997. Önerilen Kaynaklar: I. Jenkins, Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi, İstanbul, 1988 (Çev. H. Malay). A. Özdizbay, Eski Yunan’da Tarım, İstanbul, 2004.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Hellen toplum yapısında özellikle Klasik Dönem’den itibaren kırsal yaşam ile kentsel yaşam farkı belirginleşir. Kome (köy) ile Polis (kent) arasındaki gereksinimler, salt alt yapı ve mimari açıdan değil aynı zamanda kültürel bazda da ortaya çıkar. Hellenistik Dönem’le başlayan dinin ikinci, insan faktörünün birinci plana geçişi ve onun gereksinimleri başta tiyatro kütüphane gibi kültürel bir yapılaşma sistemini de beraberinde getirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
11 Soru-Yanıt 12 2 24
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi.
2 Hellen sözcüğünün etimolojisi ve Hellen toplumunun etnik kimliği
3 Hellen toplumunun sosyal yapılanması. Yönetim ve yasalar
4 Hellen toplumunda eğitim
5 Hellen toplumunda beslenme ve sağlık
6 Kültürel Gelişim
7 Ara Sınav
8 Kent ve Kırsal kesim Yaşamı
9 Sosyo-ekonomik yaşam
10 Sosyal Aktivite Symposion (Eğlence) ve diğer
11 Sosyal Aktivite -Spor
12 Dinsel Aktivite - Bayramlar (Agon) - Panegyris
13 Ölü kültünün sosyal yaşamdaki yeri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530398 Hellen toplumunun kökenini ve sosyal yapısını tanıyabilme
2 1530399 Hellen toplumunun sosyal yapısı ile bugünkü sosyal yapıyı karşılaştırabilme
3 1530400 Hellen toplumunun kültürel yapısını kavrayabilme
4 1530401 Hellen toplumunun sosyo-kültürel yapısındaki etkilenmeleri analiz edebilme
5 1530402 Tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek