Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK233 Arkeolojide Terminoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, arkeolojide kullanılan genel terimleri öğretmektir. Bu dersin hedefleri, Antik mimaride kullanılan terimlerini, seramik, heykel ve nümizmatikte kullanılan terimleri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.T. Ökse,Ön Asya Arkeolojisi Seramik Terimleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999. H. Çambel vd, Çok Dilli Arkeoloji Terimleri Sözlüğü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2005. O. Tanındı, Arkeo Sözcük Veritabanı, Ege Yayınları, 2005. T. Tekçam, Arkeoloji Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007. Y. Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Phoenix, Ankara, 2012. C. Renfrew-P. Bahn (Ed), Archaeology The Key Concepts, Routledge, New York & London, 2005. Eric Delson vd. (Ed), Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, Garland Publishing, New York & London, 2000. Arseven, C. E., Sanat Ansiklopedisi, 5 cilt, İstanbul 1947-1952. Britton, J.-Keux, J.-Godwin, G., A Dictionary of the Architecture and Archaeology of the Middle Age, London 1838. Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1998. Tekçam, T., Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul 2007. The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. I-III, (Ed. A. Kazhdan), Oxford 1991.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve arkeoloji bilimine yardımcı disiplinler; terminoloji; seramik üretimindeki tüm aşamalar; boyama teknikleri; kapların form ve işlevleri; kronoloji; mimari; kentler ve yapı tipleri; sivil, sosyal, kültürel, ticari, dinsel yapılar; teknik ve malzeme, mimari bezekler; gelişim ve tarihlemeye ilişkin ilk bilgilerin terminolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
11 Soru-Yanıt 18 2 36
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plan tipleri
2 Plan tipleri
3 Taşıyıcı ve bağlayıcı unsurlar
4 Taşıyıcı ve bağlayıcı unsurlar
5 Örtü sistemi
6 Örtü sistemi
7 Ara Sınav
8 Cephe elemanları
9 İç mekan unsurları
10 Ara Sınav
11 İç mekan unsurları
12 Malzeme ve teknik
13 Terimleri kullanarak plan okuma ve yapı tasviri yapma
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1317679 Arkeolojide kullanılan genel terimleri öğrenir.
2 1317680 Antik mimaride kullanılan terimleri öğrenir.
3 1317681 Seramik sanatında kullanılan terimleri öğrenir.
4 1317682 Heykel sanatında kullanılan terimleri öğrenir.
5 1317683 Nümizmatik ile ilgili terimleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek