Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK233 Arkeolojide Terminoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, arkeolojide kullanılan genel terimleri öğretmektir. Bu dersin hedefleri, Antik mimaride kullanılan terimlerini, seramik, heykel ve nümizmatikte kullanılan terimleri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.T. Ökse,Ön Asya Arkeolojisi Seramik Terimleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999. H. Çambel vd, Çok Dilli Arkeoloji Terimleri Sözlüğü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2005. O. Tanındı, Arkeo Sözcük Veritabanı, Ege Yayınları, 2005. T. Tekçam, Arkeoloji Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007. Y. Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Phoenix, Ankara, 2012. C. Renfrew-P. Bahn (Ed), Archaeology The Key Concepts, Routledge, New York & London, 2005. Eric Delson vd. (Ed), Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, Garland Publishing, New York & London, 2000. Arseven, C. E., Sanat Ansiklopedisi, 5 cilt, İstanbul 1947-1952. Britton, J.-Keux, J.-Godwin, G., A Dictionary of the Architecture and Archaeology of the Middle Age, London 1838. Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1998. Tekçam, T., Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul 2007. The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. I-III, (Ed. A. Kazhdan), Oxford 1991.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve arkeoloji bilimine yardımcı disiplinler; terminoloji; seramik üretimindeki tüm aşamalar; boyama teknikleri; kapların form ve işlevleri; kronoloji; mimari; kentler ve yapı tipleri; sivil, sosyal, kültürel, ticari, dinsel yapılar; teknik ve malzeme, mimari bezekler; gelişim ve tarihlemeye ilişkin ilk bilgilerin terminolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
11 Soru-Yanıt 18 2 36
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plan tipleri
2 Plan tipleri
3 Taşıyıcı ve bağlayıcı unsurlar
4 Taşıyıcı ve bağlayıcı unsurlar
5 Örtü sistemi
6 Örtü sistemi
7 Ara Sınav
8 Cephe elemanları
9 İç mekan unsurları
10 Ara Sınav
11 İç mekan unsurları
12 Malzeme ve teknik
13 Terimleri kullanarak plan okuma ve yapı tasviri yapma
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530406 Arkeolojide kullanılan genel terimleri öğrenir.
2 1530407 Antik mimaride kullanılan terimleri öğrenir.
3 1530408 Seramik sanatında kullanılan terimleri öğrenir.
4 1530409 Heykel sanatında kullanılan terimleri öğrenir.
5 1530410 Nümizmatik ile ilgili terimleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek