Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK223 Grekçe I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Yunan dilinin doğuşu gelişimi, lehçeleri ve kullanımı, Yunan alfabesi, nefes ve ton işaretleri, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, aoristum ve diğer zamanların etken çatıda kullanımı ve alıştırma yapmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Z. Taşlıklıoğlu, Grekçe gramer ve syntaks, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1968 - H. Malay,Yunanca I-II, İzmir, Ege Üniversitesi.1993 - H. W. Smyth, Greek Gramer for Colleges, American Book Company 1920. - J. W. White, Illustrated Dictionary “Xenophon’s Anabasis with Groups of Morgan M. H., Words Etymologically Related”, Published By Ginn&Company 1896 - W. G. Rutherford, First Grek Gramer Syntax, Macmillan and Co.,Limited St.Martin’s Street 1912. - S. W. Smith, First Grek Course, London 1909.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunanca alfabe ve zamanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yunancaya giriş (Konunun ana hatları verilir.). Yunan alfabesi (Alfabe yapısı verilir.) Konunun ana hatları verilir
2 Sesliler, sessizler, çift sesliler ve çift sessizler. İsim (eril, dişil, cinsiz) Alfabe yapısı verilir
3 Haller, nominativ, vocativ, accuzativ, genetiv ve dativ. Etken çatı, şimdiki zaman Konu anlatımı ve örnekler
4 Şimdiki hikaye zamanı. Imperfect Konu anlatımı ve örnekler
5 Geçmiş zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
6 Gelecek zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
7 Aoristum ve konu hakkında örnekler. Konu anlatımı ve örnekler
8 Arasınav
9 Aoristum ve konu hakkında örnekler. Konu anlatımı ve örnekler
10 . Şimdiki zamanın hikayesi Konu anlatımı ve örnekler
11 Geçmiş zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
12 Düzenli ve düzensiz sıfatlar. Konu anlatımı ve örnekler
13 Lative, superlative zarflar. Konu anlatımı ve örnekler
14 İyelik zamirleri. İşaret zamiri. Oratio Obligua Konu anlatımı ve örnekler
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83652 1404723 Antik yunan dili ve gramerini öğrenmek
83653 1408371 Cümle yapısını öğrenmek ve cümle kurmaya çalışabilmek
83659 1393975 Yunanca yazılı örnekleri okumayı bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
83652 5
83653 5
83659 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek