Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK223 Grekçe I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Yunan dilinin doğuşu gelişimi, lehçeleri ve kullanımı, Yunan alfabesi, nefes ve ton işaretleri, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, aoristum ve diğer zamanların etken çatıda kullanımı ve alıştırma yapmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Z. Taşlıklıoğlu, Grekçe gramer ve syntaks, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1968 - H. Malay,Yunanca I-II, İzmir, Ege Üniversitesi.1993 - H. W. Smyth, Greek Gramer for Colleges, American Book Company 1920. - J. W. White, Illustrated Dictionary “Xenophon’s Anabasis with Groups of Morgan M. H., Words Etymologically Related”, Published By Ginn&Company 1896 - W. G. Rutherford, First Grek Gramer Syntax, Macmillan and Co.,Limited St.Martin’s Street 1912. - S. W. Smith, First Grek Course, London 1909.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunanca alfabe ve zamanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yunancaya giriş (Konunun ana hatları verilir.). Yunan alfabesi (Alfabe yapısı verilir.) Konunun ana hatları verilir
2 Sesliler, sessizler, çift sesliler ve çift sessizler. İsim (eril, dişil, cinsiz) Alfabe yapısı verilir
3 Haller, nominativ, vocativ, accuzativ, genetiv ve dativ. Etken çatı, şimdiki zaman Konu anlatımı ve örnekler
4 Şimdiki hikaye zamanı. Imperfect Konu anlatımı ve örnekler
5 Geçmiş zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
6 Gelecek zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
7 Aoristum ve konu hakkında örnekler. Konu anlatımı ve örnekler
8 Arasınav
9 Aoristum ve konu hakkında örnekler. Konu anlatımı ve örnekler
10 . Şimdiki zamanın hikayesi Konu anlatımı ve örnekler
11 Geçmiş zaman. Konu hakkında örnekler Konu anlatımı ve örnekler
12 Düzenli ve düzensiz sıfatlar. Konu anlatımı ve örnekler
13 Lative, superlative zarflar. Konu anlatımı ve örnekler
14 İyelik zamirleri. İşaret zamiri. Oratio Obligua Konu anlatımı ve örnekler
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83652 1176903 Antik yunan dili ve gramerini öğrenmek
83653 1180760 Cümle yapısını öğrenmek ve cümle kurmaya çalışabilmek
83659 1165495 Yunanca yazılı örnekleri okumayı bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme