Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK227 Hitit Sanatı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 2. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan Hitit Devleti’nin sanat anlayışını mimari eserler, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. GARSTANG, The Hittite Empire, London, 1929. G.L. HUXLEY, Acheans and Hitttites, Oxford, 1960. G. BECKMAN, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia Pres, 1996. M.DARGA, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. C.W. CERAM, The Secrets of the Hittites, London, 2001. J.G.MACQUEEN, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2001. A. ÜNAL, Hititler Devrinde Anadolu 1,2,3 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003-2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hitit sanatının askeri ve dini mimari, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Kuzey Suriye, Batı Anadolu ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmes 1. hafta.pptx
2 Hitit sanat eserlerinin ele geçtiği coğrafi sınırlar Anlatım ve okuma 2. hafta.pptx
3 Hitit askeri mimarisi ve savunma sistemleri Anlatım ve okuma 3. hafta.pptx
4 Hitit dini mimarisi Anlatım ve okuma 4. hafta.pptx
6. hafta.pptx
5 Hitit ayinleri ve sanattaki etkileri Anlatım ve okuma 5. hafta.pptx
6 Yazılıkaya kutsal alanı Anlatım ve okuma 6. hafta.pptx
8. hafta.pptx
7 Hitit sivil mimarisi Anlatım ve okuma 7. hafta.pptx
8 Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-1 Anlatım ve okuma 8. hafta.pptx
9 Ara sınav
10 Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-2 Anlatım ve okuma 10. hafta.pptx
11 Hitit çanak çömlek geleneği Anlatım ve okuma 11. hafta.pptx
12 Hitit plastiği Anlatım ve okuma 12. hafta.pptx
13 Hitit mühürcülüğünün stilistik ve ikonografik özellikleri Anlatım ve okuma 13. hafta.pptx
14 Hititlerde Dil, Yazı ve Kanunlar 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90619 1182134 Hitit sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
90620 1183784 Hitit askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme
90621 1153934 Hitit dini mimarisi ve tapınaklarla ilgili dini gelenekleri açıklayabilme.
90622 1155356 Hitit çanak çömlek geleneğini mal özellikleri, form ve yapım tekniği açısından tanımlayabilme
90623 1155709 Hitit plastik sanatını değerlendirebilme.
90624 1155741 Hitit mühür sanatını stil kritiği ve ikonografi açısından kavrayabilme.
90630 1153059 Hitit sanatının çevre kültürlerle ilişkilerini

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
90619 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4
90620 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
90621 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
90622 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
90623 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
90624 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
90630 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4