Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK227 Hitit Sanatı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 2. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan Hitit Devleti’nin sanat anlayışını mimari eserler, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. GARSTANG, The Hittite Empire, London, 1929. G.L. HUXLEY, Acheans and Hitttites, Oxford, 1960. G. BECKMAN, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia Pres, 1996. M.DARGA, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. C.W. CERAM, The Secrets of the Hittites, London, 2001. J.G.MACQUEEN, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2001. A. ÜNAL, Hititler Devrinde Anadolu 1,2,3 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003-2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hitit sanatının askeri ve dini mimari, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Kuzey Suriye, Batı Anadolu ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmes 1. hafta.pptx
1.hafta.mp4
2 Hitit sanat eserlerinin ele geçtiği coğrafi sınırlar Anlatım ve okuma 2. hafta.pptx
2. hafta.mp4
3 Hitit askeri mimarisi ve savunma sistemleri Anlatım ve okuma 3. Hafta.mp4
3. hafta.pptx
4 Hitit dini mimarisi Anlatım ve okuma 4. hafta.mp4
4. hafta.pptx
5 Hitit ayinleri ve sanattaki etkileri Anlatım ve okuma 5.Hafta.mp4
5. hafta.pptx
6 Yazılıkaya kutsal alanı Anlatım ve okuma 6.hafta.mp4
6. hafta.pptx
7 Hitit sivil mimarisi Anlatım ve okuma 7. hafta.pptx
7. Hafta.mp4
8 Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-1 Anlatım ve okuma 8. hafta.pptx
8.Hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-2 Anlatım ve okuma 10. hafta.pptx
11 Hitit çanak çömlek geleneği Anlatım ve okuma 11. hafta.pptx
12 Hitit plastiği Anlatım ve okuma 12. hafta.pptx
13 Hitit mühürcülüğünün stilistik ve ikonografik özellikleri Anlatım ve okuma 13. hafta.pptx
14 Hititlerde Dil, Yazı ve Kanunlar 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90619 1409663 Hitit sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
90620 1411208 Hitit askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme
90621 1382976 Hitit dini mimarisi ve tapınaklarla ilgili dini gelenekleri açıklayabilme.
90622 1384328 Hitit çanak çömlek geleneğini mal özellikleri, form ve yapım tekniği açısından tanımlayabilme
90623 1384663 Hitit plastik sanatını değerlendirebilme.
90624 1384691 Hitit mühür sanatını stil kritiği ve ikonografi açısından kavrayabilme.
90630 1382144 Hitit sanatının çevre kültürlerle ilişkilerini

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
90619 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4
90620 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
90621 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
90622 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
90623 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
90624 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
90630 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4