Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK297 Sanat Tarihine Giriş I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Temel odak noktası sanat olan bölümde sanat tarihini Anadolu odaklı olmaya öncelik vererek ortaçağlara kadar dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki gelişmeler incelenecektir. Derste resim, heykel, mimari ve seramik alanındaki örnekler üzerinde durulacak, farklı malzeme ve teknikler, sanatçılar, sanat koruyucuları, sanat kurumları ve sanat eserleri gibi konular değerlendirilecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Y

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gordon CHILDE, Tarihte Neler Oldu, 1990 -Ernst FISCHER, Sanatın Gerekliliği, 1995. -E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, 1986. -Mary HOLLINGSWORTH, Dünya Sanat Tarihi, 2009. - H.HONOUR- J.FLEMING, A World History of Art, 1999. -Belkıs MUTLU, Mimarlık Tarihi Ders Notları, 2001. -Rudolf NAUMANN, Eski Anadolu Mimarlığı, 1998. -Veli SEVİN, Anadolu Arkeolojisi, 2003. - Herbert READ, Art and Society. -Leland M. ROTH, Mimarlığın Öyküsü, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel odak noktası sanat olan bölümde sanat tarihini Anadolu odaklı olmaya öncelik vererek ortaçağlara kadar dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
22 Proje Hazırlama 2 2 4
48 Sözlü Sınav 3 1 3
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih öncesi çağlarda sanat: Paleolitik Çağ. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
2 Tarih öncesi çağlarda sanat: Mezolitik Çağ. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
3 Tarih öncesi çağlarda sanat: Neolitik Çağ (Çatalhöyük) Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
4 Tarih öncesi çağlarda sanat: Kalkolitik Çağlar (Anadolu) Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
5 İlk Uygarlıklar: Mezopotamya Uygarlığı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
6 Mezopotamya Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
7 İlk Uygarlıklar: Mısır Uygarlığı ve sanatı Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
8 Ara sınav
9 Hitit öncesi Anadolu Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
10 Hitit Öncesi ve Hitit Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
11 Anadolu: Urartu. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
12 Anadolu: Frig. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
13 Anadolu: Lidya ve Likya Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
14 genel Değerlendirme Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83854 1187550 Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlamak.
83855 1189124 Farklı dönemler ve eserler arasında bağlantı kurmak
83856 1195634 Sanat tarihinin dönemlerini, akımlarını, sanatçıları, bir sanat eserinin konu, üslup, malzeme ve teknik özelliklerini tanımak.
83857 1197957 Sanat tarihinden örnekleri yorumlamak.
83858 1201480 Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümlemek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme