Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Klasik dönem (M.Ö. 485/80 – 323/300) Grek yontu sanatı Kıta Yunanistan ve kolonileri kapsamında ayrıntılı irdelenir; M.Ö. V. ve IV. Yüzyıllardaki yontu sanatının gelişim evreleri işlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant professor Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985 - J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970 - B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981 - B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - O. Palagia – J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996 - C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik dönem yontu sanatı: - Stil özellikleri ve ekoller, - Heykeltraşlar ve eserleri, - Dönemin baş yapıları, - Stilistik kıyas yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
17 Alan Çalışması 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
51 Sözlü Sınav 3 2 6
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon metop ve frizleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon alınlık ve akroter yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5 Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Myron ve Pheidias. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6 Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Polykleitos, Alcamenes, Agorakritos, Kallimachos, Paionios. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7 Geç Klasik evre (M.Ö. 400-323): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Genel özellikler; belirleyici özellikler; tipolojik ve stilistik gelişimler; klasik idealizmden realizme geçiş; bölgesel ve özel stiller; atölyeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8 Ara sınav
9 Geç Klasik evre mimari yontuculuğu: Frizler, metoplar, alınlık ve akroter yontuları: Bassae Apollo tapınağı; Tegea Athena Alea tapınağı; Epidaurus Asklepios tapınağı; Halikarnassos Mausoleumu ve Efes Artemis tapınağı. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10 Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Kephisodotos, Praxiteles, Leochares, Euphranor. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11 Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Skopas, Bryaxis, Timotheos, Lysippos. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12 Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13 Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
14 Geç Klasik evre mezar yontuculuğu: Atina, Attika ve Attika dışı mezar taşları ve anıtları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
15 Geç Klasik evre kabartma yontu sanatı: Adak ve antlaşma kabartmaları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54959 1167875 Klasik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
54960 1150827 Stil özellikleri ve ekoller öğrenmek
54961 1152786 Heykeltraşlar ve eserlerini tanımak
54962 1158987 Dönemin baş yapıları ve nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
54963 1174276 Eserler üzerine stilistik kıyas yapabilmeyi sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
54959 5 4 5 4 2 4 2 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
54960 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4
54961 4 5 5 4 5 4 4 5 2 1 5 2 2 1 5 5 2 1 5 1 5 1 5 2
54962 5 1 5 2 5 5 1 5 1 5 2 1 5 1 2 5 5 5 2 5 1 5 2 5
54963 1 2 5 1 5 1 1 5 1 5 4 1 5 1 5 5 2 1 5 2