Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Klasik dönem (M.Ö. 485/80 – 323/300) Grek yontu sanatı Kıta Yunanistan ve kolonileri kapsamında ayrıntılı irdelenir; M.Ö. V. ve IV. Yüzyıllardaki yontu sanatının gelişim evreleri işlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant professor Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985 - J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970 - B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981 - B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - O. Palagia – J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996 - C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik dönem yontu sanatı: - Stil özellikleri ve ekoller, - Heykeltraşlar ve eserleri, - Dönemin baş yapıları, - Stilistik kıyas yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
17 Alan Çalışması 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
51 Sözlü Sınav 3 2 6
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon metop ve frizleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders-Kapsam-Kaynakça-Heykeltıraşlar.pdf
2 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Parthenon alınlık ve akroter yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Ders-Erectheion-Nike Tapınağı.pdf
3 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Ders-Nerediler-Gölbaşı.pdf
4 Yüksek Klasik Evre mimari yontuculuğu: Diğer Grek tapınaklarının alınlık, akroter, metop ve frizleri (Hephaisteion, Erechtheion, Athena Nike tapınağı, Bassae Apollo tapınağı ve Phigaleia, Delos, Eleusis, Xanthos mimari yontuları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Ders-Likya Satrap Lahdi-Antlaşma Stelleri.pdf
5 Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Myron ve Pheidias. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Ders-Epidauros Asklepios Tapınağı.pdf
6 Yüksek Klasik Evre yontuculuğu: Bölgesel ve özel stil örnekleri ve atölyeler; yontu ustaları ve eserleri: Polykleitos, Alcamenes, Agorakritos, Kallimachos, Paionios. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Ders-Kephisodotos-Demetrios.pdf
7 Geç Klasik evre (M.Ö. 400-323): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler. Genel özellikler; belirleyici özellikler; tipolojik ve stilistik gelişimler; klasik idealizmden realizme geçiş; bölgesel ve özel stiller; atölyeler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Skopas.pdf
8 Ara sınav
9 Geç Klasik evre mimari yontuculuğu: Frizler, metoplar, alınlık ve akroter yontuları: Bassae Apollo tapınağı; Tegea Athena Alea tapınağı; Epidaurus Asklepios tapınağı; Halikarnassos Mausoleumu ve Efes Artemis tapınağı. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 8.Ders-Praxiteles.pdf
10 Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Kephisodotos, Praxiteles, Leochares, Euphranor. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-Leochares-Bryaxis.pdf
11 Geç Klasik evre yontuculuğu ustaları ve eserleri: Skopas, Bryaxis, Timotheos, Lysippos. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.Ders-Mezar Stelleri-Ağlayan Kadınlar Lahdi.pdf
12 Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Lysippos.pdf
13 Geç Klasik evre yontuculuğu bağımsız taş ve bronz eserleri: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12.Ders-Sophokles-Marathon genci-Knidoslu Demeter.pdf
14 Geç Klasik evre mezar yontuculuğu: Atina, Attika ve Attika dışı mezar taşları ve anıtları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Ders-Değerlendirme.pdf
15 Geç Klasik evre kabartma yontu sanatı: Adak ve antlaşma kabartmaları: teknik ve stilistik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54959 1396203 Klasik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
54960 1380019 Stil özellikleri ve ekoller öğrenmek
54961 1381881 Heykeltraşlar ve eserlerini tanımak
54962 1387779 Dönemin baş yapıları ve nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
54963 1402255 Eserler üzerine stilistik kıyas yapabilmeyi sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
54959 5 4 5 4 2 4 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
54960 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 4
54961 4 5 5 4 5 4 4 5 2 1 5 2 2 1 5 1 5 2 5 1 5 1 5 2
54962 5 1 5 2 5 5 1 5 1 5 2 1 5 1 5 5 2 5 2 5 1 5 2 5
54963 1 2 5 1 5 1 1 5 1 5 4 1