Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

M.Ö. I.binde Anadolu'da yaşayan uygarlıklarının tarihi, sanat anlayışı, mimarisi, çanak çömleği ve ölü gömme gelenekleri veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: V.Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, . Yardımcı Kitaplar: M..Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992,E.Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2000. A.Dinçol, “Geç Hititler”, Görsel Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 1982, 121-138. İstanbul, 2003. A.Çilingiroğlu, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, 1997, B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu Geneva, 1969. B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967.V.Sevin, “Lydialılar”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 246-266. G.M.A.Hanfmann, “Sardis und Lydien”, Akademie der Wissenschaften und Literatur, Mainz, 1960, 493-546..Sevin, “Fyrgler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 230-244, R.S.Young, Gordion:The Excavations, Ankara 1968, G.K.Sams, “The Early Phrygian Period at Gordion:Toward a Cultural Identity”, Source 7,1988, 9-15.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Demir çağda Anadolu'da yaşayan Geç Hitit devletleri, Urartu, Frig ve Lidyalıların siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerinin ele alınması ve bu kültürleri oluşturan unsurların belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders ETÇ. Orta Anadolu.pptx
2 Demir çağ kavramı Okuma ve anlatım 2. Ders Karadeniz-Akdeniz-Güneydoğu.pptx
3 Anadolu’nun Demir Çağ kültürel süreci Okuma ve anlatım 3. Ders Doğu Anadolu.ppt
4 Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’da etnik ve siyasi yapı. Okuma ve anlatım 4. Ders Ana Tanrıça-Maden Sanatı-Erken Saraylar.pptx
5 Lutipri oğlu Sarduri: krallığın kurucusu Okuma ve anlatım 5. Ders ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI.ppt
6 Sarduri oğlu İşpuini dönemi ve İşpuini- Menua ortak krallığı Okuma ve anlatım 6. Ders Doğu Anadolu Orta-Son Tunç Çağı-Kurgan.ppt
7 Urartu Krallığının yükseliş ve çöküş evresi Okuma ve anlatım 7. Ders Son Tunç Çağ Batı.ppt
8 Urartu askeri ve sivil mimarisi Okuma ve anlatım 8. Ders EDÇ.pptx
9 Ara sınav
10 Urartu sanatı: Çanak çömlek, madencilik ve taş işçiliği Okuma ve anlatım 10. Ders Demir Çağı.pptx
11 Frig dönemi tarihi ve kültürel süreci Okuma ve anlatım 11. Ders Lidya.ppt
12 Lidya kültürü ve mimarisi Okuma ve anlatım 12. Ders Lidya.pptx
13 Frig mimarisi ve mezarlar Okuma ve anlatım 13. Ders LİDYALILAR.pptx
14 Lidya dönemi tarihi ve kültürel süreci Okuma ve anlatım 14. Ders LİDYA TÜMÜLÜS.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70379 1188829 Demir çağ kavramını irdeleyebilme
70380 1191129 Anadolu Demir Çağ kültürlerinin anlaşılması
70381 1186696 Demir Çağ yerleşimlerinin Anadolu kültürel sürecine olan etkisini açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
70379 2 1 2 1 3 3 4 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3
70380 2 1 3 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4
70381 2 1 2 2 4 4 3 1 1 3 1 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek