Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması teknikleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı V. Sevin, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul, 1999. Yardımcı Kaynaklar C. Renfrew,- P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Londra, 1991. A.T. Ökse, Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri, İstanbul, 1993. M. Carter, Archaeology, Dorset, 1980. K.M. Kenyon, Beginning in Archaeology, Londra, 1961. R. Atkinson, Field Archaeology, 1953. C.K., Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkeolojinin tanımı, arkeolojik terim ve kavramlar, arkeolojik kayıt yöntemleri, arkeolojik araç-gereçlerin kullanımı, kazı teknikleri ve yüzey araştırma yöntemleri, teorik ve arazi uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi 1. Ders Arkeolojide Bilimsel Kazı.pptx
2 Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları-1 Okuma ve Sunum 2. Ders Kazı Sistemleri.pptx
3 Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları -2 Okuma ve Sunum 3. Ders Kazı Yöntemleri.pptx
4 Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-1 Okuma ve Sunum 4. Ders.pptx
5 Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-2 Okuma ve Sunum 5. Ders.pptx
6 Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-1 Okuma ve Sunum 6. Ders.pptx
7 Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-2 Okuma ve Sunum 7. Ders Kayıt.pptx
8 Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-1 Okuma ve Sunum 8. Ders Kayıt Tekniği.pptx
9 Ara sınav
10 Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-2 Okuma ve Sunum 10. Ders Belgeleme.pptx
11 Dendrokronoloji çalışmaları-1 Okuma ve Sunum 11. Ders.pptx
12 Dendrokronoloji çalışmaları-2 Okuma ve Sunum 12. Ders Kazı Çeşitleri.pptx
13 Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum 13. Ders Arkeolojik Kazıda Antropoloji.pptx
14 Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum 14. Ders Arkeometri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424519 1 Arkeolojinin tanımı ve tarihçesi üzerine bilgi sahibi olabilme
2 1424581 Arkeolojik terim ve kavramları kullanabilme
3 1426000 Arkeolojik eserlerin kayıt ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi
4 1392097 Arkeolojik kazı araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi
5 1396784 Arkeolojide kullanılan yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olmak
6 1378497 Derste anlatılan teknik bilgilere ait verilerinin toplanmasında yetkin olmak.
7 1380842 Disiplinlerarası çalışmaların arkeolojideki öneminin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4