Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması teknikleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı V. Sevin, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul, 1999. Yardımcı Kaynaklar C. Renfrew,- P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Londra, 1991. A.T. Ökse, Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri, İstanbul, 1993. M. Carter, Archaeology, Dorset, 1980. K.M. Kenyon, Beginning in Archaeology, Londra, 1961. R. Atkinson, Field Archaeology, 1953. C.K., Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkeolojinin tanımı, arkeolojik terim ve kavramlar, arkeolojik kayıt yöntemleri, arkeolojik araç-gereçlerin kullanımı, kazı teknikleri ve yüzey araştırma yöntemleri, teorik ve arazi uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi
2 Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları-1 Okuma ve Sunum
3 Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları -2 Okuma ve Sunum
4 Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-1 Okuma ve Sunum
5 Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-2 Okuma ve Sunum
6 Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-1 Okuma ve Sunum
7 Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-2 Okuma ve Sunum
8 Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-1 Okuma ve Sunum
9 Ara sınav
10 Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-2 Okuma ve Sunum
11 Dendrokronoloji çalışmaları-1 Okuma ve Sunum
12 Dendrokronoloji çalışmaları-2 Okuma ve Sunum
13 Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum
14 Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73452 1197873 1 Arkeolojinin tanımı ve tarihçesi üzerine bilgi sahibi olabilme
73453 1197938 Arkeolojik terim ve kavramları kullanabilme
73454 1199437 Arkeolojik eserlerin kayıt ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi
73455 1163522 Arkeolojik kazı araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi
73456 1168486 Arkeolojide kullanılan yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olmak
73462 1149237 Derste anlatılan teknik bilgilere ait verilerinin toplanmasında yetkin olmak.
73463 1151699 Disiplinlerarası çalışmaların arkeolojideki öneminin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
73452 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73453 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73454 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
73455 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
73456 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
73462 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
73463 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3