Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK301 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı bir dönem olan Hellenistik evredeki Grek Yontu sanatı geniş bir coğrafya ve perspektifte irdelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture: A Handbook, 1991 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I, 1990 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - G. M. Richter, The Portraits of the Greeks, 1984 - M. Fullerton, Greek Art, 2000 - J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, and Terminology, 1974 - N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem Yontu sanatı, dönem heykeltıraşları ve eserleri, dönem özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hellenistik dönem (M.Ö. 323-27): Tarihsel at yapı ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler; kent-devlet sisteminin çöküşü; teokratik monarşi ve konfederatif yapının ortaya çıkışı. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders-Konu-Kapsam-Kaynakça.pdf
2 Hellenistic Yontuculuk: Kronolojik evreler: Erken Hellenistik (M.Ö. 321-270); Olgun/Yüksek Hellenistik (M.Ö. 270-150); Geç Hellenistik (M.Ö. 150-31); farklı konu ve kontexlerdeki kronolojik gelişim. Genel stil özellikleri ve sanatsal etkileşimler: Kapsamlı stilistik dizge, Attika, Bergama, İskenderiye ve Rodos gibi bölgesel yontu ekolleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Ders-MÖ.4.yy.Orjinaller 1.pdf
3 Genel stil özellikleri ve sanatsal etkileşimler: Stilistik eğilimler: Klasizm, neo-klasizm, arkaizm, barok, rokoko; portre sanatında fizyonomi ve psografi; konu kategorileri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Ders-MÖ.4.yy.Orjinaller 2.pdf
4 Hellenistik Yontu: Malzeme, teknik ve kurallar; konu ve ikonografi; politik ve tarihsel kontex kapsamında yontuculuğun eski ve yeni işlevleri (dinsel, gömütsel, onursal ve özel yontular). Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Ders-Ge. 4.yy kopyalar.pdf
5 Hellenistik Yontu: Sanat hamileri ve yontu ustaları; özgün ve kopya yontular. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Ders-İskender ve Diadochoi.pdf
6 Hellenistik Yontu: Genel özellikler; belirleyici özellikler, genel tipolojik ve stilistik gelişim; farklı bilimsel yaklaşımların analizi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Ders-3.yy'a ait orjinal ve kopyalar.pdf
7 Büyük İskender ve Halefleri: Hellenistik krallıklar ve krallar: Hellenistik dönem yaşantısında, ekonomisinde, felsefesinde ve sanatında bireysellik, realizm, kozmopolitizm, evrensel eğilimler ve yontu sanatına yansımaları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Museler ve Diğerleri.pdf
8 Ara sınav
9 Büyük İskender ve Halefleri: Hellenistik krallıklar ve krallar: Hellenistik dönem yaşantısında, ekonomisinde, felsefesinde ve sanatında bireysellik, realizm, kozmopolitizm, evrensel eğilimler ve yontu sanatına yansımaları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-Dionysos Dünyası.pdf
10 Filozoflar, hatipler ve şairler: Yontu tipleri ve atribütleri; Hellenistik porter özellikleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.Ders-Günlük Hayat.pdf
11 Filozoflar, hatipler ve şairler: Yontu tipleri ve atribütleri. Hellenistik portre özellikleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Galatlar ve İlgili Gruplar.pdf
12 Filozoflar, hatipler ve şairler: Yontu tipleri ve atribütleri. Hellenistik portre özellikleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12.Ders-İskender Lahdi.pdf
13 Hellenistik atlet yontuları: Stilistik ve teknik gelişimleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Bergama Heykeltıraşlığı.pdf
14 Hellenistik atlet yontuları: Stilistik ve teknik gelişimleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 14.Ders-Bergama-Zeus Sunağı-Podyum Frizi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83451 1181224 Helenistik dönem yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
83452 1185418 Dönemin heykeltıraşlarını ve eserlerini tanımak
83453 1174409 Dönemin stil özelliklerini incelemek
83454 1195570 İlk porte sanatını ve eserler üzerine kıyas yapmayı öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
83451 4 4 4 4 5 5 4 2 4 2 4 5 4 5 5 5 3 2 1 3 1 3 1 2
83452 5 3 2 2 2 5 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1
83453 1 3 2 1 2 2 5 2 5 2 1 2 1 5 2 1 5 5 1 5 2 5 2 5
83454 2 3 2 5 1 2 1 5 1 2 5 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek