Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK305 Hellenistik Çağ Mimarlığı I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Hellenistik dönem mimarlığının genel özelliklerini ve önceki dönem olan Klasik dönem mimarlığından farklılıklarını, dinsel, kültürel ve sosyal yapı örnekleri temelinde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: E.Akugal, Anadolu Uygarlıklıkları, İstanbul 1988. E.Akugal, Griechische und römische Kunst in der Türkei, München 1987. W.Hoepfner-L.Schwandner (Hrsg.), Hermogenes und die hochhellenistische Architectur, Internationales Kolloquium - Berlin 1988, Mainz 1990. R.Martin, Architecture Grecque, Venise 1993. A.Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara 1987. R.A. Tomlinson, Greek Architecture, London 1989. G.M.A. Richter, Yunan Sanatı, İstanbul 1979. A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1970. W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, London, 1950. E.J.Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, İstanbul 2000. R.E Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul 1986. G. Gruben, Die Tempel Der Grieschen, München 1966. G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer, München 2001. C. Gates, Ancient Cities, The Archaeology of urban life in the Ancient Near East and Agypt, Greece and Rome, London, 2003. Önerilen Kaynaklar: T.Spawforth, The Greek Temples, London 2006. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) T. Schulz, “ Baukonstruktion und Bautechnik des Zeustempels von Aizanoi im Vergleich zu anderen Pseudodipteroi”, M.Bachmann (Hrsg.) Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien, BYZAS 9, 2009, 509-525. H. Kähler, Der Grichische Tempel, Berlin, 1964. R.A. Tomlinson, Greek Sanctuaries, London, 1976. H. Kneil, Grundzüge der Griechischen Architektur, Darmstadt, 1980. J.J. Coulton, Greek architect at Work, London, 1977. D.M. Robertson, Greek and Roman Architecture, London, 1950. S. Evers, Die Grichische Architekten in der Archaic und Klassicher Zeit, Frankfurt am Main, 1996. O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, İstanbul, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem ilişkin dinsel, kültürel ve sosyal yapıların özellikleri incelenecektir. Hellenistik Dönem mimarisinin özellikleri, Anadolu ve diğer ülkelerdeki merkezlerde ele geçen örnekler temelinde öğrenilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hellenistik Dönem Mimarlığının genel özellikleri Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 1. Hafta.mp4
Ders 1.pdf
2 Hellenistik Dönem dipteros tapınakları Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 2. Hafta.mp4
Ders 2.pdf
3 Hellenistik Dönem prostylos tapınakları Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 3. Hafta.mp4
Ders 3.pdf
4 Mimar Pytheos ve eserleri Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 4. Hafta.mp4
Ders 4.pdf
Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 4. Hafta.mp4
5 Mimar Hermogenes ve eserleri Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 5. Hafta.mp4
Ders 5.pdf
6 Hellenistik Dönem tapınakları Ders 6.pdf
Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 6. Hafta.mp4
7 Pseudodipteros tapınaklar Ders 7.pdf
Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 7. Hafta.mp4
8 Pseudodipteros tapınaklar Ders 8.pdf
Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 8. Hafta.mp4
9 Ara sınav Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 9. Hafta.mp4
10 Tiyatronun oluşumu : Tiyatronun Başlangıçı, Tragedia,Tragedianın Doğuşu ve Gelişimi - Grek Tiyatrosu bölümleri Ders 10.pdf
Hellenistik Çağ Mimarlığı I - 10. Hafta.mp4
11 Hellenistik Tiyatroların Genel Özellikleri Ders 11.pdf
12 Priene, Oropus, New Pleuron, Assos Tiyatroları Ders 12.pdf
13 Ephesos, Delos, Eretria, Sikyon, Epidauros, Oeniadae Tiyatroları. Ders 13.pdf
14 Pergamon, Miletos, Piraeus, Atina Dionysos Elethereus Tiyatrosu Ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1406275 Hellenistik dönem mimarlığına etki eden daha erken dönem yapılarının özelliklerini kavrayabilme
2 1382402 Mimari ile ilgili terminolojiyi pekiştirebilme.
3 1389087 Klasik dönem yapıları ile Hellenistik dönem yapılarını birbirinden ayırabilme.
4 1391964 Hellenistik Dönem mimarlığına ait eserleri tanımlarken terimleri doğru kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 5 3 3 3 1 1 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek