Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK307 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Taşınmaz eserlerin restorasyon ve konservasyon teknikleri konusunda genel bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.S.ÜLGEN, Anıtların Korunması ve Onarılması I,1943. D.KUBAN, “Restorasyon Kriterleri ve Carta Del Restauro” Vakıflar Dergisi 5,1962,149-152. J.HARVEY, Conservation of Buildings, 1972. B.M.FEILDEN, Conservation of Historic Buildings, 1982. Fitch, J.M., Historic Preservation, University Press of Virginia,1990. J.M. CRONYN, The elements of archaeological conservation, 1990. C. BEKTAŞ, Koruma-Onarım, 1992. M.E.WEAWER, Conservings Buildings, Guide to Techniques and Materials, 1993. D. KUBAN, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. İstanbul,2002. B. ESKİCİ, “Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı ve Yöntem Sorunları” içinde: Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - 1 (27-29 Eylül 2007, Ankara-TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi). Ankara, 2007, 257-268. B. ESKİCİ “Tarihi Bina Onarımlarında Cephe Temizliğinin Önemi Ve Yöntem Sorunları Üzerine” içinde: Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - 2 (15-17 Ekim 2009 Diyarbakır, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi). Ankara, 2009, 773-784. Z. AHUNBAY, Tarihi Çevre koruma ve restorasyon,İstanbul 2011. Z. ERES, Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü üzerine Yazılar, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koruma Düşüncesinin Gelişimi ve Kuramsal Temeli, Tarihi Eser Tanımı, Koruma Nedenleri, Çağdaş Restorasyon Kuramları, Tarihi Eserlerin Bozulma Nedenleri, Koruma Teknik ve Yöntemleri, Arkeolojik Alanların Korunması, Tarihi Çevre Koruma; Koruma ile İlgili Ulusal/Uluslar arası Kararlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimari Restorasyona Giriş. Anlatım 1. Hafta.mp4
1. hafta.pptx
2 Mimari restorasyon terminolojisi Anlatım 2.Hafta.mp4
2. hafta.pptx
3 Restorasyon ve Konservasyon konusunda Uluslararası Yasal düzenlemeler-1. Anlatım 3. hafta.mp4
3. hafta.pptx
4 Restorasyon ve Konservasyon konusunda Uluslararası Yasal düzenlemeler-2. Okuma, araştırma ve sunum. 4. Hafta.mp4
4. hafta.pptx
5 Kültür Varlığını Tehdit Eden Unsurlar Okuma, araştırma ve sunum. 5.Hafta.mp4
5. hafta.pptx
6 Yapılarda görülen bozulma türleri-1 Okuma, araştırma ve sunum. 6. hafta.pptx
6.Hafta.mp4
7 Yapılarda görülen bozulma türleri-2 Okuma, araştırma ve sunum. 7.Hafta.mp4
7. hafta.pptx
8 Yapılarda görülen bozulma türleri-3 Okuma, araştırma ve sunum. 8.Hafta.mp4
8. hafta.pptx
9 Ara sınav.
10 Mimaride Restorasyon Yöntemleri-1 Okuma, araştırma ve sunum. 10. Hafta.mp4
10. hafta.pptx
11 Mimaride Restorasyon Yöntemleri-2 Okuma, araştırma ve sunum. 11. Hafta.mp4
11. hafta.pptx
12 Mimaride Restorasyon Yöntemleri-3 Okuma, araştırma ve sunum. 12.hafta.pptx
12.Hafta.mp4
13 Konservasyon projesi Okuma, araştırma ve sunum. 13.hafta.pptx
13.Hafta.mp4
14 Rölöve projesi. 14.hafta.pptx
14.Hafta.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395683 Doğal ve kültürel varlıklara karşı korunma bilincini geliştirebilme.
2 1405457 Mimari yapıların koruma ölçütleri konusunda bilgi edinebilme.
3 1382778 Restorasyon ve rekonstrüksiyon yöntemlerine ilişkin genel bilgi sahibi olma.
4 1384114 Genel konservasyon teknikleri ve prensiplerinin öğrenilmiş olması.
5 1502455 Mimari kavram ve terminolojisini öğrenebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek